Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: twitter - čalotava
Autors: Dzintars
Datums: 10/23/2009

Ar vien plašāk izplatītās tāds saziņas, viedokļa, attieksmes paušanas veids kā "twitter". Pašlaik to izmanto ne tikai plaši zināmā tīmekļvietne "Twitter", bet arī citas sabiedrisko sakaru veidošanas vietnes, piemēram, Draugiem.lv (runā). Tāpēc, veidojot latvisko terminu atbilsmes, nevajadzētu pārņemt svešvārdus.
Mans ierosinājums ir šāda veida vietnes/pakalpojumus saukt par "čalotavām" (twitter kā sugasvārds), bet "Twitter" kā īpašvārdu, runājot tieši par čalotavu "Twitter". Savukārt vienu ierakstu čalotavā (tweet) saukt par čalu, bet visu kopumu par čalojumu. Darbību (tweeting) — par čalošanu.
Pamatojums: latviešu valodā viens no vīterot (angliski tweet)sinonīmiem ir čalot. Turklāt čalot 1. nozīme Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā ir: "Paskaļi sarunāties, jautri tērzēt daudziem reizē".
Iespējams, ka čalotavā čalošana ne vienmēr būs jautra, bet daudzi reizē gan var čalot un skaļi (pārnestā nozīmē, jo izlasīt var daudzi) un atsaukties viens uz otru, utt. Šādi tiktu ievērota arī saskanība ar jau sen apstiprinātajiem līdzīgiem terminiem "chat" - "tērzētava" un "tērzēt".