Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: press kit - kā tulkot?
Autors: VIESIS
Datums: 4/28/2011

Vai "press kit" latviski būtu "preses informācijas komplekts"?
Kāds ir pašlaik vispārpieņemtais apzīmējums?

Interesanti, ka "preses materiāli" ir kaut kas CITS, respektīvi, publikācijas presē.


Termina skaidrojums (trijās versijās)

A press kit, often referred to as a media kit in business environments, is a pre-packaged set of promotional materials of a person, company, or organization distributed to members of the media for promotional use.


press kit =
promotional material for media: a package of background and promotional material relating to a product, distributed to the media by a publicist or publicity department


A packaged set of promotional materials, such as photographs and background information, for distribution to the press, as at a news conference or before the release of a new product.