Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: "Neīstas" pārtikas nosaukumi
Autors: VIESIS
Datums: 12/2/2007

Pēdējā laikā sviesta vietā tiek piedāvāti augu tauki.
Arī krējums bieži vairs vairs nav īsts.
Ir sulas, nektāri un sulas dzērieni.

Latviešu valodā ir lieliski priedēkļi, kas norāda, ka kaut kas nav īsts vai nav pilnīgs, vai ka kaut kas piemīt nelielā pakāpē: pa- un ie-

dēls - padēls
egle - paegle
galms - pagalms
kalns - pakalns
mežs - pamežs
mesls - pamesls
miers - pamiers

daba - iedaba
daļa - iedaļa
josta - iejosta
lāma - ielāma
maksa - iemaksa
runa - ieruna
tumsa - ietumsa
garša - iegarša
zīme - iezīme
līcis - ielīcis

Varētu šos prievārdus izmantot "neīsto" preču apzīmēšanai:

krējums - pakrējums - iekrējums
sula - pasula - iesula
sviests - pasviests (vai pasvieste) - iesviests (vai iesvieste)