Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Speciesism
Autors: VIESIS
Datums: 6/20/2008

Kā latviski atveidot angļu terminu "speciesism"?
Tas veidots pēc analoģijas ar, piemēram, "rasismu", "seksismu", "šovinismu" un "paternālismu".
Līdz šim publikācijās parādījušies vismaz trīs latviskojuma varianti "sudzisms", "specisms" un "speciisms". Vēl varētu būt arī "sugisms". Cik būtiski ir ņemt vērā, ka minētie analoģiskie piemēri ir atvasināti no angļu valodas vārdiem?