Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Par "kontaktiem" un "komunikāciju"
Autors: Dzintars
Datums: 7/12/2007

Vēlējos padalīties ar savām domām par dažiem nevēlamiem svešvārdiem, kurus arvien plašāk lieto pilnīgi nevajadzīgi. Un šie svešvārdi ir kontakti un komunikācija, kuri burtiski latvāņu apjomos piesārņo skaisto latviešu valodu. Brīžam jau šķiet, ka latvietis ir aizmirsis tādus skaistus latviskas cilmes vārdus kā saziņa, sakari, saskarsme, kā arī jau ļoti sen lietotu svešvārdu, kurš labi iekļaujas latviešu valodas sistēmā - adresāts.
Sākšu ar kontaktiem, kuri latviešu valodā ir ienākuši tehnikas jomā un tur arī būtu lietojami. Svešvārdu vārdnīcā ir atrodams šāds vārda kontakts skaidrojums: " Izcelsme - latīņu contactus ‘saskaršanās’.
- 1. Saskaršanās, cieša saskare (piem., priekšmetiem, vielām).
- 2. El. strāvu vadošo elektriskās ķēdes daļu saskaršanās; arī konstruktīvie elementi, kas veido šo saskaršanos.
- 3. Savstarpēja saistība, sadarbība, savstarpēji sakari (piem., starp cilvēkiem, cilvēku grupām, valstīm). "
Es piekrītu vārda kontakts lietošanai pirmajās divās nozīmēs, kur tas ir ierasti, bet trešajā nozīmē šī kontaktu uzbāzība kļūst kaitinoša, jo ir kontaktpersona, kaut arī ir tas pats sen zināmais adresāts gadījumos, kad saskarsme nav cieša, kā piemēram, e-pasta datorprogrammās, kur ir adresāti, bet nevis kontaktpersonas, jo adresātiem tiek nosūtīti ziņojumi, kas arī atbilst vārda adresāts skaidrojumam Svešvārdu vārdnīcā: "Izcelsme - vācu Adressat < franču.
- Persona, iestāde, kurai adresēts pasta sūtījums, telegramma vai cita ziņa. " Turklāt adresāts ietver arī iestādi, bet "kontaktpersona" nevarēs būt iestāde vai uzņēmums.
Vēl bieži kontakti tiek lietoti, kad runā par labām attiecībām. Piemēram, man ir labi kontakti uzņēmumā A. Tomēr to tikpat lieliski var pateikt arī latviski - man ir labi sakari uzņēmumā A. Šajā gadījumā ar vārdu sakari saprot nevis elektroniskos sakarus, bet cilvēciskos. Sakari ir arī attiecības. Mēs bieži aizmirstam, ka latviešu valodā jau ir daudz savu vārdu, kuri ļoti labi izsaka jēgu. Protams, ka tulkotājiem vieglāk ir ievazāt svešvārdus, kas ļauj nemaz nedomājot dragāt ātri uz priekšu.
Ar komunikāciju ir vēl sarežģītāk, jo šo vārdu izmanto vēl plašāk. Palūkosimies, ko tad Svešvārdu vārdnīca saka par šī vārda izcelsmi un nozīmi: "Izcelsme - latīņu communicatio.
- 1. Dsk. sakari, sakaru sistēma; vadu sistēma (elektriskās strāvas, ūdens, gāzes pārvadei, kanalizācijai); satiksmes ceļi.
- 2. mil. Dsk. satiksmes ceļi, kas karaspēka izvietojuma rajonu saista ar bāzēm un aizmugures rajoniem.
- 3. Sazināšanās, informācijas pārraide.
- 4. Saskarsme, saziņa; domu, priekšstatu, jūtu u. c. apmaiņa starp cilvēkiem viņu darbības procesā. "
Tātad viena no nozīmēm ir dažāda veida tehniskie sakari. Šajā gadījumā ļoti labi der vārdi sakari vai saziņa. Piemēram, tālsakari, tālsaziņa, saziņa, sakaru ceļi, saziņas veidi. Runājot par cilvēkiem, labāk būtu izmantojams vārds saziņa, piemēram, savstarpējā saziņa, plašsaziņa u.tml. Un pilnīgi neredzu šeit vietu vārdam komunikācija.