Jaunie termini

 

25. februārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

                                 

Sēdes sākumā Jānis Alksnis informēja sēdes dalībniekus par terminu veidošanas metodoloģiskajām prasībām un iespējām, kādas paredzētas ISO 37. tehniskās komitejas izstrādātajos starptautiskajos standartos.

 

No saraksta, kam atslēgvārds “maintenance” un kas izvēlēti no standarta EN 13306 2001 E, mainīts iepriekšējā sēdē pieņemtais termina “maintenance supportability” latviskais ekvivalents. Tagad “maintenance supportability” latviskots kā “uzturētspēja”.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

compliance test

saskaņtests

*

condition based maintenance

nosacījumbalstītā uzturēšana

 

conformity

atbilstība

 

corrective maintenance                            

labojošā uzturēšana// koriģējošā uzturēšana

 

deferred maintenance                               

atliktā uzturēšana

 

degradation 

sabrukšana//degradācija

 

dependability

paļaujamība

 

durability

izturīgums

 

fixed-satellite service                                  

fiksētie satelītsakari

 

immediate maintenance                           

tūlītējā uzturēšana

 

inspection   

inspicēšana        

 

life cycle                                                     

dzīves cikls 

 

mobile-satellite service                              

mobilie satelītsakari

 

modification

modifikācija

 

monitoring      

pārraudzīšana

 

on line maintenance                                 

tiešsaistes uzturēšana

 

overhaul 

pilnatjaunošana// kapitālremonts

 

predetermined maintenance                     

iepriekšnoteiktā uzturēšana

 

 

predictive maintenance                            

iepriekšparedzētā uzturēšana

 

rebuilding   

pārbūvēšana

 

remote maintenance                                 

attālā uzturēšana

 

routine maintenance                                 

ierastā uzturēšana

 

scheduled maintenance                            

laikplānotā uzturēšana

 

useful life                                                  

lietderīguma ilgums

 

 

 

Tika mainīts šāds iepriekš pieņemts termins:

 

Angliski

Latviski (iepriekš)

Latviski (tagad)

maintenance supportability                          

uzturēšanas atbalstāmība

 

uzturētspēja

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas