Jaunie termini

 

3. jūnijā notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

                                 

Sēdē izskatīta daļa terminu, kas minēti “IEEE Standard Glossary of Computer Security and Privacy Terminology”.

                                           

Tā kā nolemts terminu “malicious environment” tulkot kā “neaizsargātu vidi”, tad jāmaina tam atbilstošā pretējā termina “benign environment” latviskais ekvivalents. Savukārt, tā kā divu ierīču — “key diskette” un “dongle” — funkcijas ir līdzvērtīgas, tika nolemts mainīt arī termina “dongle” latvisko ekvivalentu.

 

Termina “flaw” latviskošana izraisīja asas debates. Latviskie termini kļūdu, kļūmju, bojājumu, defektu, disfunkcijas aprakstīšanai jau ir aizņemti, komisijas locekļi ierosināja “flaw“ tulkot kā “nepilnību”, jo skaidrojums:

(1)       Datortehnikas un sakaru drošības jomā — pilnvarojuma, nolaidības vai pārskatīšanās kļūda, kas ļauj apkrāpt vai sagraut sistēmas drošības mehānismus.

(2)       Datortehnikas un sakaru drošības jomā — pilnvarojuma, nolaidības vai pārskatīšanās kļūda, kas padara sistēmu ievainojamu vai noved pie sistēmas plānojumā neparedzēta un negaidīta riska.

Tomēr galīgā lēmuma pieņemšanu komisija nolēma atstāt uz nākamo sēdi.

 

Tika mainīti šādi iepriekš pieņemti termini:

 

Angliski

Latviski (iepriekš)

Latviski (tagad)

benign environment

labdabīga vide

aizsargāta vide

dongle

sargspraudnis

atslēgspraudnis

  

Tika pieņemti šādi “IEEE Standard Glossary of Computer Security

and Privacy Terminology” termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

card key                                                                                    

atslēgkarte

 

classified data                                        

slepenotie dati

 

closed network                                      

slēgtais tīkls

 

confinement  

norobežošana

 

impersonation           

uzdošanās [par kādu citu]

 

interception                   

tveršana

 

interdiction 

liegšana//liegums

 

key diskette                                             

atslēgdiskete

 

malicious environment                           

neaizsargāta vide

 

malicious logic                                       

ļaundabīgs aģents