LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 258

 

Sēde notiek 2. decembrī. Sēdē piedalās: J.Alksnis, A.Baums, A.Bērziņš, J.Borzovs, E.Cauna, J.Cīrulis, D.Golubevs, M Grīnhofs, I.Ilziņa, I.Jēkabsons, A.Kalnietis, A.Kavacis, G.Matisons, I Puksts, V.Skujiņa, G.Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00..

Vispirms Kavača kungs informē komisiju par veiktajiem pasākumiem ITU-T telekomunikācijas jomas terminu latviskošanā. Izdarīts milzīgs darbs – pārtulkoti ar visiem skaidrojumiem gandrīz 900 termini, kurus pakāpeniski vajadzētu pārskatīt un ievadīt mūsu datu bāzē.

 

Tā kā ienākuši priekšlikumi papildināt vai mainīt dažus no ISO standartos pieņemtajiem terminiem, atgriežamies pie standarta “Fundamental terms”.

 

01.01.39 data communication – bez latviskā termina ‘datu komunikācija’ pievienot arī terminu ‘datu apmaiņa’.

 

01.01.51 data medium – bez latviskā termina ‘datu vide’ pievienot arī terminu ‘datu nesējs’.

 

01.03.11 terminal – bez latviskā termina ‘galiekārta’ pievienot arī terminu ‘terminālis’.

 

01.03.12 user terminal – bez latviskā termina ‘lietotāja galiekārta’ pievienot arī terminu ‘lietotāja terminālis’.

 

01.06.01 simulation Termins tulkots kā ‘simulācija’ un ‘imitācija’, tagad nolemts tam piešķirt latvisko ekvivalentu ‘simulēšana’.

 

01.06.02 emulation Termins tulkots kā ‘emulācija’, tagad nolemts tam piešķirt latvisko ekvivalentu ‘emulēšana’.

 

Mainīti arī daži  ISO standarta “Arithmetic and logic operations” pieņemtie termini.

 

02.05. 09 IF-AND-ONLY-IF operation latviskais ekvivalents ir ‘TAD-UN-TIKAI-TAD operācija’

 

02.05.10 non-equivalence operation, EXCLUSIVE-OR operation latviskie ekvivalenti ir ‘antiekvivalences operācija’, ‘izslēdzošā VAI operācija’ un ‘VAI-NU-VAI operācija’.

 

02.05.11 conjunction, AND operation, intersection latviskie ekvivalenti ir ‘konjunkcija’, ‘UN operācija’, ‘šķelšana’.

 

Tā kā mainīts termina 02.05.09 latviskais ekvivalents, tiek mainīts arī ISO standarta “Equipment technology” termins:

03.04.11 IF-AND-ONLY-IF gate, IF-AND-ONLY-IF element – latviskais ekvivalents ir ‘TAD-UN-TIKAI –TAD elements’.

 

Mainīti latviskie termini arī ISO standartā “Organization of data”.

 

04.02.01 code, coding scheme – termina latviskais ekvivalents ir ‘kodēšanas shēma’.

 

04.02.02 coded set – ‘kodējamā kopa’.

 

04.02. 04 code element, code value, coded representation –‘ kods’, ‘koda vērtība’.

 

04.02.05 code element set, code set – ‘kodējums’, ‘kodu kopa’.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                    J.Borzovs

 

Protokolists                                         I.Ilziņa