LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 259

 

Sēde notiek 16. decembrī. Sēdē piedalās A.Baums, J.Borzovs, E.Cauna, J.Cīrulis, A.Gobzemis, M.Grīhofs, I.Ilziņa, G.Matisons, I.Puksts, G.Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā izskatījām terminus, kuri minēti standartā “Arithmetic and logic operations” un kam tiek mainīts viens no latviskajiem ekvivalentiem: Tagad:

 

02.05.12

non-conjunction

NAND operation

NOT-BOTH operation

NOT-AND operation (deprecated)

 

antikonjunkcija

NE-UN operācija

02.05.14

non-disjunction

NOR operation

NEITHER-NOR operation

NOT-OR operation (deprecated)

 

antidisjunkcija

NE-VAI operācija

02.05.15

exclusion   

NOT-IF-THEN operation

AND-NOT operation (deprecated)

EXCEPT operation (deprecated)

 

izslēgšana

antiimplikācija

NE-JA-TAD operācija

02.05.08

non-identity operation

 

antiidentitātes operācija

 

Pēc tam izskatījām sarakstu, kura termini nepieciešami standarta ISO/IEC 2382-1 tulkošanai, bet kuri minēti tālākajos standartos.

 

13.01.03

(display) image

 

ekrānattēls

13.03.01

display

attēlošana,

rādīšana

13.03.02

to display

attēlot,

rādīt

13.02.15

display element
graphic primitive
output primitive

 

displeja elements

grafiskais primitīvs

izvades primitīvs

26.01.12

entity

esums,

entitāte

17.02.05

entity

esums,

entitāte

17.02.06
universe of discourse

 

spriešanas joma

17.02.07
entity world

esumu apakšjoma,

entitāšu apakšjoma

17.02.08
entity class

esumu klase,

entitāšu klase

17.02.09
(entity) occurrence
(entity) instance

esuma instance,

entitātes instance,

instance

17.02.10
attribute

 

atribūts

28.03.01

inference

 

secināšana; secinājums

10.01.10

to interleave

 

pamīšot

05.01.06

numeral

 

skaitļa pieraksts

12.02.01
storing

 

 noglabāšana

12.02.02
to store (1)

 

noglabāt

12.02.03
to store (2)

 

glabāt

12.02.04
storage

 

glabāšana

12.02.05
(storage) location

 

krātuves segments

 

Komisijas locekļi nolēma dienaskārtības 3. punktu, kas saistīts ar šķirkļu, kuros minēti skaitļu vārdi, pareizrakstību atlikt uz nākošo sēdi, lai Skujiņa varētu izteikt savu viedokli.

 

No standarta “Organization of data” pieņemti termini:

 

04.04.01
control character

 

vadības rakstzīme, vadzīme

04.04.02
transmission control character

pārraides vadības rakstzīme,

pārraides vadzīme

04.04.03
space character

 

atstarpes rakstzīme, atstarpzīme

04.04.04
format effector
layout character

 

formatējumzīme,

izkārtojumzīme

04.04.05
code extension character

 

koda paplašināšanas rakstzīme

04.04.06
device control character

ierīces vadības rakstzīme,

ierīces vadzīme

04.05.01
string

 

virkne

04.05.02
symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string

 

simbolu, [rakstzīmju], [alfabētiskā], [bināro ciparu] virkne

04.05.03
null string

 

nulles virkne

04.05.04
unit string

 

vienelementa virkne

04.05.05
position

 

pozīcija

04.05.06
n-bit byte

 

n bitu baits

04.05.07
byte
octet
8-bit byte

 

baits

oktets

8-bitu baits

04.06.01
word

 

vārds

04.06.02
alphabetic word

 

alfabētisks vārds

04.06.03
numeric word

 

ciparisks vārds

04.06.04
computer word
machine word

 

datorvārds

mašīnvārds

04.06.05
word size
word length

 

 vārda garums

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                       Juris Borzovs

 

Protokolētājs:                                         I.Ilziņa