LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

 Protokols 260

 

Sēde notiek 30. decembrī. Sēdē piedalās: A.Baums, A.Bērziņš, J.Borzovs, E.Cauna, J.Cīrulis, I.Ilziņa, I.Jēkabsons, V.Ķeņģis, I.Puksts, V.Skujiņa, G.Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdē izskatījām ISO standarta “Arithmetic and logic operations” terminus, par kuru tulkojumu saņemtas iebildes un kuru latviskošanai iesniegti dažādi priekšlikumi. Mainīti sekojoši termini:

 

02.01.01
heuristic method

 

heiristiska metode

02.02.07
span
range

 

intervāla garums, diapazona lielums

02.06.13
error range

 

kļūdas diapazons, kļūdas intervāls

02.06.14
error span
error range (deprecated in this sense)

 

kļūdas intervāla garums, kļūdas diapazons

02.04.01
switching function
logic function (deprecated)

 

pārslēgfunkcija

02.05.05
complementary operation

papildinošā operācija, komplementārā operācija

02.05.17
negation
NOT operation

noliegšana,

negācija,

NE- operācija

02.06.02
multiple-precision

 

vairākvārdu precizitāte

02.06.03
single- [double-] [triple-] precision

vienvārda, divvārdu, trīsvārdu precizitāte

02.06.05
accuracy (1)

 

pareizums, bezkļūdība

02.06.06
accuracy (2)

 

mazkļūdainība

02.09.02
truncation (1) (of a string)

 

virknes apraušana

02.09.03
truncation (2) (of a computation process)

 

apstrādes procesa apraušana

02.07.04
overflow

 

pārpildījums

02.07.05
(arithmetic) underflow

 

aritmētiskais zīmīgo ciparu izzudums

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                               J.Borzovs

 

Protokolists:                                                   I.Ilziņa