LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 261

 

Sēde notiek 13 janvārī. Sēdē piedalās: A.Baums, A.Bērziņš, J.Borzovs, J.Cīrulis, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, A.Jautrums, I.Jēkabsons, V.Ķeņģis, G.Matisons, U.Priede, I.Puksts, V.Skujiņa.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Izskatījām dažus ISO standarta “Arithmetic and logic operations” pieņemtos terminus, kuriem tika ieteikts mainīt latviskos ekvivalentus. Tie ir:

 

02.09.11

to quantize

 

kvantēt

02.10.11

majority operation

vairākuma operācija,

mažoritārā operācija

02.12.03

truth table

patiesumvērtību tabula,

patiesuma tabula

 

Vairākiem  terminiem apzīmētāju notriektās galotnes tiek mainītas pret nenoteiktām galotnēm. Tie ir:

 

02.10.08

logic operation (1)

,logical operation (1)

 

loģiska operācija

02.11.02

 arithmetic shift

 

aritmētiska pārbīde

02.11.03

logical shift,

 logic shift

 

loģiska pārbīde

02.11.04

end-around shift,

 cyclic shift

 

cikliska pārbīde

 

Pēc tam iztirzājam ISO standarta “Organization of data” terminus. Pieņemti sekojoši termini:

 

04.07.01
data element

 

datu elements

04.07.02
field

 

lauks

04.07.03
record

 

ieraksts

04.07.04
logical record

 

loģiskais ieraksts

04.07.05
physical record

 

 

fiziskais ieraksts

04.07.06

record length
record size

 

 

ieraksta garums

04.07.07
block

 

bloks

04.07.08
block size
block length

 

bloka garums

04.07.09
blocking factor

 

blokfaktors

 04.07.10
file

 

datne, fails (nevēlams)

04.07.11
file updating

 

datnes atjaunināšana

04.07.12
file maintenance

 

datnes uzturēšana

04.07.13
table

 

tabula

04.07.14
data bank

 

datubāze

04.08.01
list

 

saraksts

04.08.02
chained list
linked list

 

saistīts saraksts

04.08.03
symmetrical list

 

simetrisks saraksts

04.08.04
linear list

 

lineārs saraksts

04.08.05
pushdown list
(pushdown) stack

 

magazīnsaraksts,

steks

04.08.06
queue
pushup list

 

rinda,

 

 rindsaraksts

04.08.07
list processing

 

sarakstu apstrāde

04.09.01
delimiter

 

norobežotājs

04.09.02
identifier

 

identifikators

04.09.03
label

 

iezīme

04.09.04
key

 

atslēga

04.09.05
pointer

 

rādītājs

 

 

 

No ISO standarta “Representation of data” pieņemti termini:

 

05.01.01
notation

apzīmējumu sistēma,

notācija

05.01.02
numeration system
number representation system

 

skaitļu pieraksta sistēma

05.01.03
number representation
numeration

 

skaitļa pieraksts

05.01.04
discrete representation

 

diskrēts pieraksts

05.01.05
discrete data

 

diskrēti dati

05.01.06
numeral

 

skaitļa pieraksts

05.01.07
binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral

divisks, binārs, [astoņisks, oktāls]. [desmitisks, decimāls], [sešpadsmitisks, heksadecimāls] pieraksts

05.01.08
numeric representation

 

skaitlisks pieraksts

05.01.09
numeric data

 

skaitliski dati

                                                                           

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                         J.Borzovs

 

Protokolists:                                             I.Ilziņa