LZA Terminoloģijas komisijas

 Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

 apakškomisijas sēdes

Protokols 262

 

Sēde notiek 27. janvārī. Sēdē piedalās: A.Baums, J.Borzovs, E.Cauna, J.Cīrulis, D.Golubevs, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, A.Jautrums, I.Jēkabsons, I.Keiša, G.Matisons, G.Šlihta, I.Zarāne.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdi sākām ar ISO standarta “Representation of data” terminu analīzi.

Atgriežoties pie iepriekš pieņemtajiem terminiem 05.01.02 ‘numeration system’ un 05.01.06 ‘numeral’, tika nolemts, ka katram no tiem piekārtojams arī sinonīms. Tagad:

 

numeration system                       skaitīšanas sistēma, skaitļa pieraksta sistēma

numeral                                        skaitļa pieraksts, numerālais

 

Standarta iedaļas virsraksts un apakšvirsraksts tulkojami kā:

representation of data                   datu pieraksts

types of data representation          datu pieraksta veidi

 

No šī standarta pieņemti termini:

 

05.01.10
digital representation

 

ciparpieraksts, digitāls pieraksts

05.01.11
digital data

 

cipardati, digitāli dati

05.01.12

alphanumeric data

 

burtcipariski dati

05.01.13
analog representation

 

analogattēlojums

05.01.14
analog data

 

analogi dati

05.01.15
to digitize

 

cipariskot, digitizēt

05.02.01
base

 

bāze

05.02.02
sign position

 

zīmes pozīcija

05.02.03
sign bit [sign character] [sign digit]

 

zīmes bits, zīmes rakstzīme

05.02.04
significant digit

 

zīmīgs cipars, nozīmīgs cipars

 

Pēc tam sākām analizēt šī paša standarta trešo iedaļu “Pozicionālā pieraksta sistēma”.

 

Pieņemti termini:

 

05.03.01
positional (representation) system
positional notation

 

pozicionālā pieraksta sistēma, pozicionālā notācija

05.03.02
positional representation

 

pozicionāls pieraksts

05.03.03

digit place
digit position

 

ciparvieta, ciparpozīcija

05.03.04
weight

 

svars

05.03.05
most significant digit [bit]
MSD [MSB] (abbreviation)

 

visnozīmīgākais cipars

05.03.06
least significant digit [bit]
LSD [LSB]

 

visnenozīmīgākais cipars

 

Apstājāmies pie termina ‘radix’, jo komisijas locekļiem nebija īstas skaidrības par divu jēdzienu ‘radix’ un ‘base’ savstarpējo saistību. Būtu labi, ja līdz nākošajai komisijas sēdei varētu vēstkopā šos jēdzienus izanalizēt (05.02.01 base, 05.03.08 radix, arī 05.03.07 – radix (numeration) system), tādējādi tiktu atvieglota šķirkļu veidošana, kuros ietilpst šie vārdi. No šķirkļa 05.03.08 līdz šķirklim 05.03.18 visos skaidrojumus minēta ‘radix numeration system’.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs :                                      J.Borzovs

 

Protokolists:                                           I.Ilziņa