LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 263

 

Sēde notiek 10. februārī. Sēdē piedalās: A.Baums, J.Borzovs, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, G.Martinsons, I.Puksts, V.Skujiņa, I.Zarāne.

 

Sēde sākas 14.00.

 

No ISO standarta “Representation of data “ 3. iedaļas pieņemti termini:

 

05.03.07
radix (numeration) system
radix notation

 

skaitīšanas sistēma ar pamatu,

pamatiska skaitīšanas sistēma

05.03.08
radix

 

pamats

05.03.09
radix point

atdalītājkomats,

atdalītājpunkts

05.03.10
mixed radix (numeration) system
mixed radix notation

 

vairākpamatu skaitīšanas sistēma

05.03.11
fixed radix (numeration) system
fixed radix notation

 

vienpamata skaitīšanas sistēma

 

05.03.12
decimal (numeration) system

decimālā skaitīšanas sistēma,

desmitiskā skaitīšanas sistēma

05.03.13
hexadecimal (numeration) system

heksadecimālā skaitīšanas sistēma,

sešpadsmitiskā skaitīšanas sistēma

05.03.14
octal (numeration) system

oktālā skaitīšanas sistēma,

 astoņiskā skaitīšanas sistēma

05.03.15
binary (numeration) system

binārā skaitīšanas sistēma,

diviskā skaitīšanas sistēma

05.03.16
decimal point

decimālkomats,

decimālpunkts

05.03.17
fixed-point representation system

fiksēta komata pieraksta sistēma,

fiksēta punkta pieraksta sistēma

05.03.18
variable-point representation system

mainīga komata pieraksta sistēma,

mainīga punkta pieraksta sistēma

05.03.19
mixed base (numeration) system
mixed base notation

 

vairākbāzu skaitīšanas sistēma

 

No standarta “Representation of data “ no 4.-7. iedaļai pieņemti termini:

 

05.04.01
floating-point (representation) system

peldošā komata pieraksta sistēma,

peldošā punkta pieraksta sistēma

05.04.02
floating-point representation

peldošā komata pieraksts,

peldošā punkta pieraksts

05.04.03
mantissa (in a floating-point representation)

 

mantisa

05.04.04

exponent ( in a floting –point representation)

 

kāpinātājs

05.04.05
characteristic (in a floating-point representation)

 

raksturojums

05.04.06
floating-point base
floating-point radix

peldošā komata bāze,

peldošā punkta bāze

peldošā komata pamats,

peldošā punkta pamats

05.04.07
normalized form (in a floating-point representation)
standard form (in a floating-point representation)

 

normalizētā forma,

standartforma

05.04.08
to normalize

 

normalizēt

05.05.01
decimal notation

decimālā notācija,

desmitiskā notācija

05.05.02
binary notation

binārā notācija

diviskā notācija

05.05.03
bit position

 

bita vieta, bita pozīcija

05.05.04
binary-coded notation

 

bināri kodēta notācija

05.06.01
binary-coded decimal notation
BCD (abbreviation)
binary-coded decimal representation
binary-coded decimal code

 

bināri kodēta decimāla notācija,

bināri kodēts decimāls pieraksts,

bināri kodēts decimāls kods

05.06.02
excess-three code

 

plustrīs kods

05.06.03
two-out-of-five code

 

divnopieciem kods

05.06.04
biquinary code

 

bikvinārais kods

05.06.05
packed decimal notation

 

pakotā decimālā notācija

05.06.06
unpacked decimal notation

 

nepakotā decimālā notācija

05.07.01
complement

 

papildinājums

05.07.02
radix complement

 

pamatpapildinājums

05.07.03
tens complement
complement on ten

 

decimālpapildinājums,

desmitnieku papildinājums

05.07.04
twos complement
complement on two

 

binārpapildinājums,

divnieku papildinājums

05.07.05
diminished radix complement
radix-minus-one complement

 

samazināta pamata papildinājums

05.07.06
nines complement
complement on nine

 

novemālpapildinājums,

 devītnieku papildinājums

05.07.07
ones complement
complement on one

 

unārs papildinājums,

vieninieku papildinājums

 

Vēl mainīts termina 03.04.16 majority gate latviskais termins, tas tagad ir ‘mažoritārais elements’.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                   Juris Borzovs

 

Protokolists:                                       Ilze Ilziņa