LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 264

 

Sēde notiek 24. februārī. Sēdē piedalās: A.Baums, J.Borzovs, E.Cauna, J.Cīrulis, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, A.Jautrums, I.Puksts.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Vēlreiz pārskatot ISO standartu “Representation of data”, vairākās vietās mainīti latviskie termini.

 

05.01.02
numeration system
number representation system

 

skaitļu pierakstes sistēma

05.03.01
positional (representation) system
positional notation

 

pozicionāla pierakstes sistēma, pozicionāla notācija

05.03.17
fixed-point representation system

fiksēta komata pierakstes sistēma,

fiksēta punkta pierakstes sistēma

05.03.18
variable-point representation system

mainīga komata pierakstes sistēma,

mainīga punkta pierakstes sistēma

05.04.01
floating-point (representation) system

peldoša komata pierakstes sistēma,

peldoša punkta pierakstes sistēma

 

Tā kā terminam ‘digit place ‘un ‘digit position’ pretstatīti divi latviskie termini – ‘ciparvieta’ un ‘ciparpozīcija’, nolemts, ka līdzīgi jāpapildina arī pārējo līdzīgo terminu latviskie ekvivalenti:

 

05.02.02
sign position

 

zīmes pozīcija, zīmes vieta

04.05.05

position

 

pozīcija, vieta

 

Tā kā ‘radix point’ nav rakstzīme, nolemts mainīt divu terminu latviskos ekvivalentus:

 

05.03.09
radix point

 

komatvieta, punktvieta

05.03.16
decimal point

decimālkomatvieta,

decimālpunktvieta

 

Dažiem terminiem nomainīta apzīmētāju noteiktā galotne

 

05.04.01
floating-point (representation) system

peldoša komata pierakstes sistēma,

peldoša punkta pierakstes sistēma  (termins mainīts arī nomainot ‘pieraksta sistēmu’ pret ‘pierakstes sistēmu’).

‘05.04.02
floating-point representation

peldoša komata pieraksts,

peldoša punkta pieraksts

05.04.06
floating-point base
floating-point radix

 

peldoša komata bāze,

peldoša punkta bāze

 

Kaut arī bijām atteikušies vairākiem terminiem kā sinonīmus pievienot arī šķirkļus, kuros ietilpst vārds ‘notācija’, tagad nolēmām tos atjaunot:

 

05.03.10
mixed radix (numeration) system
mixed radix notation

 

vairākpamatu skaitīšanas sistēma,

vairākpamatu notācija

05.03.11
fixed radix (numeration) system
fixed radix notation

 

vienpamata skaitīšanas sistēma,

vienpamata notācija

05.03.19
mixed base (numeration) system
mixed base notation

 

vairākbāzu skaitīšanas sistēma,

vairākbāzu notācija

 

Tā kā šķirklim 05.05.01 notation esam izveidojuši divus latviskos terminus – apzīmējumu sistēma un notācija, nolēmām, ka apzīmējumu sistēma jāpievieno vēl diviem terminiem: 

 

05.05.01
decimal notation

decimālā apzīmējumu sistēma,

decimālā notācija,

desmitiskā notācija

05.05.02
binary notation

binārā apzīmējumu sistēma,

binārā notācija,

diviskā notācija

 

Lai likvidētu nesaskaņu starp šķirkļu 04.02.01, 04.02.04 un šķirkļu 05.06.02 –05.06.04 latviskojumiem, tiek pieņemts:

 

05.06.02
excess-three code

 

plustrīs kodēšanas shēma

05.06.03
two-out-of-five code

 

divnopieciem kodēšanas shēma

05.06.04
biquinary code

 

bikvināra kodēšanas shēma

 

Vēl tiek mainīti divi latviskie termini:

 

05.07.02
radix complement

 

pamatisks papildinājums

05.07.07
ones complement
complement on one

 

unārpapildinājums,

vieninieku papildinājums

 

Sākām ISO standarta “Preparation and handling data of “ analīzi, virsrakstu tulkojot kā “Datu sagatavošana un apdare”.

 

Pieņemti termini:

 

06.01.01
to read

 

lasīt

06.01.02
to write

 

rakstīt

06.01.03
to copy

 

kopēt

06.01.04
to duplicate

 

dublēt

06.02
Input and output

 

Ievade un izvade

06.02.01
input (data)

 

ievaddati

06.02.02
input (process)

 

ievade

06.02.03
input (adjective)

 

ievades

06.02.04
output (data)

 

izvaddati

06.02.05
output (process)

 

izvade

06.02.06
output (adjective)

 

izvades

06.02.07
input-output (adjective)
I/O (adjective)

 

ievadizvades

06.02.08
data collection

 

datu vākšana

06.02.09
data entry

 

datu ierakste

06.02.10
data acquisition

 

datu iegūšana

06.03
Transfer and conversion

 

Pārsūtīšana un konvertēšana

06.03.01
to transfer
to move

 

pārsūtīt,

pārvietot

06.03.02
block transfer

 

bloka pārsūtīšana

06.03.03
to load

 

ielādēt

06.03.04
to transform

 

pārveidot, transformēt

06.03.05
to translate

 

translēt

06.03.06

to convert

 

konvertēt

06.03.07
to transliterate

 

transliterēt

06.03.08
to encode
to code

 

kodēt

06.03.09
to decode

 

dekodēt

06.03.10
to transcribe

 

pārrakstīt

06.03.11
to pack

 

sapakot

06.03.12
packing

 

sapakošana

06.03.13
to unpack

 

atpakot

06.03.14
to compress
to compact

 

saspiest

06.03.15
to expand

 

izvērst

06.04
Searches

 

Meklēšanas

06.04.01
search

 

meklēšana

06.04.02
search cycle

 

meklēšanas cikls

06.04.03
search key

 

meklēšanas atslēga

06.04.04
dichotomizing search

divdaloša meklēšana

dihotomiska meklēšana

06.04.05
binary search

 

binārmeklēšana

06.04.06
Fibonacci search

 

Fibonači meklēšana

06.04.07
scanning

 

caurskate

06.04.08
linear search
sequential search

 

lineāra meklēšana

secīga meklēšana

 

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                            J,Borzovs

 

Protokoliste:                               I.Ilziņa