LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

 Protokols 265

 

Sēde notiek 10. martā. Sēdē piedalās: A Baums, E.Cauna, J.Cīrulis, A.Gobzemis, D.Golubevs, M.Grīnhohs, I.Ilziņa, A.Jautrums, I.Puksts, U.Priede, V.Skujiņa, G.Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā komisijas locekļi atgriežas pie iepriekš izskatītiem ISO 6.standarta terminiem, nolemjot, ka dažiem no tiem, lai vieglāk varētu veidot attiecīgo terminu salikteņus, lietderīgi pievienot vēl attiecīgā šķirkļa īsu formu. Tie ir:

 

06.02.03
input (adjective)

 

ievades(ģen.), ievad-

06.02.06
output (adjective)

 

izvades(ģen.), izvad-

06.02.07
input-output (adjective)
I/O (adjective)

 

ievadizvades(ģen.), ievadizvad-

 

Tālāk pārgājām uz ISO standarta “Preparation and handling of data” terminu veidošanu. Pieņemti termini:

 

06.04.09

chained list search
linked list search

 

norāžsaistītā meklēšana

06.04.10
tree search

 

zarotā meklēšana

06.04.11
hash table search

 

jaucējmeklēšana

06.05.01
to order

 

kārtot

06.05.02
order

 

sakārtojums

06.05.03
to sequence

 

virknēt

06.05.04
sequence

 

virkne

06.05.05
index

 

indekss

06.05.06
to sort

 

šķirot

06.05.07
to merge

 

sapludināt

06.05.08
to collate

 

sakopot

06.05.09
collating sequence

 

sakopotā virkne

06.06.01
to edit

 

rediģēt

06.06.02
to extract

 

izvilkt

06.06.03
mask

 

maska

06.06.04
to clear

 

notīrīt

06.06.05
to zerofill

 

nullēt

06.06.06
to justify

 

izlīdzināt

06.06.07
to left-justify [right-justify]

 

izlīdzināt pa kreisi, izlīdzināt pa labi

06.06.08
zero suppression

 

nuļļu atmešana

 

Tā kā terminu 06.04.09 chained list search esam latviskojuši kā ‘norāžsaitīto meklēšanu’, tiek nolemts iepriekš pieņemtajam terminam 04.08.02 chained list pretstatīt latvisko ekvivalentu ‘norāžsaistītais saraksts’.

 

Sēde beidzas plkst. 16.00.

 

Sēdes vadītāja:                               G.Šlihta

 

Protokoliste:                                    I.Ilziņa