LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 275

 

Sēde notiek 2006.gada 22.septembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Jānis Cīrulis, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Gunārs Matisons, Andrejs Vasiļjevs.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Tā kā no iepriekšējās sēdes bija palikuši daži 6. standarta termini, par kuru latviskošanu nevarējām vienoties, tiem tagad piekārtojām latviskos ekvivalentus. Tie ir:

 

06.05
Ordering, sorting and collating

Kārtošana, šķirošana un sakopošana

06.04.07
scanning

 

skenēšana, caurlūkošana

06.05.01
to order

 

sakārtot, kārtot

06.05.02
order

 

sakārtojums, kārtojums

06.05.08

to collate

 

sakopot

06.05.09
collating sequence

 

sakopojums

 

Terminiem 06.05.01 un 06.05.02 Lauzis apsolīja izveidot latvisko definīciju, kas izskaidros šo terminu lietojumu latviešu valodā ar un bez priedēkļiem atkarībā no konteksta. Tā kā mainīts termina 06.05.09 collating sequence latviskais ekvivalents, arī tam būs cita definīcija (Lauzis).

 

 Sākām ISO standarta “Computer programming” (7. standarts) 3. iedaļas izskatīšanu. Pieņemti termini:

 

07.03
Iteration and recursion

 

Iterēšana un rekursija

07.03.01
iteration

 

iterēšana

07.03.02
iteration step

 

iterācija

07.03.03
loop

 

cikls

07.03.04
infinite loop
closed loop

 

bezgalīgs cikls,

noslēgts cikls

07.03.05
loop assertion

 

cikla apgalvojums

07.03.06
loop body

 

cikla ķermenis

07.03.07
loop control

 

cikla vadības konstrukcija

07.03.08
loop-control variable
loop parameter

 

cikla mainīgais,

cikla parametrs

07.03.09
iteration scheme

 

iterēšanas shēma

07.03.10
fixed-count iteration

 

noteikta skaita iterēšanas shēma

 

Arī terminiem 07.03.01 un 07.03.02 nolemts mainīts definīciju, lai nelietotu vārdu salikumu ‘iterācijas solis’, kas radītu nesaskaņu ar terminu ‘iterācija’.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                            E.Cauna

 

Protokolē:                                                    I.Ilziņa