LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 279

 

Sēde notiek 2006. g. 17. novembrī. Sēdē piedalās: Juris Borzovs, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Jānis Cīrulis, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Ivars Puksts, Dzintars Skarbovskis, Valentīna Skujiņa, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdē analizēti un pieņemti termini, kas saistīti ar elektronisko parakstu.

 

1. cabling security

kabelējuma drošība

2. configuration control

konfigurācijas kontrole

3. configuration evaluation

konfigurācijas izvērtēšana

4. configuration identification

konfigurācijas identificēšana

6. configuration status coding

konfigurācijas stāvokļa kodēšana;

konfigurācijas stāvokļa kodējums

7. domain design

domēnprojektēšana

8. domain engineering process

domēninženierijas process

9. information labeling

informācijas iezīmēšana

11. information processing

informācijas apstrāde

12. information security awareness

informētība informācijas drošības jautājumos

13. information security event

informācijas drošības notikums

14. information security incident

informācijas drošības incidents

15. infrastructure process

infrastruktūras process

17. non-disclosure agreement

konfidencialitātes nolīgums

18. process assessment

procesa novērtēšana

19. process establishment

procesu iedibināšana

20. process implementation

procesa īstenošana (šajā kontekstā)

21. process improvement

procesa uzlabošana

22. process reference model

procesa etalonmodelis

23. quality assurance process

kvalitātes nodrošināšanas process

24. reuse program management process

atkalizmantojamības programmas pārvaldības process

25. scope definition

darbības lauka definēšana,

tvēruma definēšana

26. screening process

sijāšanas process

27. software acceptance support

programmatūras akceptēšanas atbalste

28. software coding and testing

programmatūras rakstīšana un testēšana

29. software construction

programmatūras veidošana

30. software detailed design

programmatūras detālprojektēšana;

programmatūras detālprojektējums

31. software installation

programmatūras instalēšana

32. software integration

programmatūras integrēšana

33. software process information

programmatūras procesa informācija

34. software product evaluation

programmprodukta izvērtēšana

35. software qualification testing

programmatūras kvalificēšanās testēšana

36. software requirements analysis

programmatūrprasību analīze

37. software testing

programmatūras testēšana

38. software unit

programmatūras vienība

39. system integration

sistēmintegrēšana

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                      Eduards Cauna

 

Protokolē:                                            Ilze Ilziņa