LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 280

 

Sēde notiek 2006. g. 1. decembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Jānis Cīrulis, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Tiek apstiprināti 7. standarta 4. un 6. iedaļas neapstiprinātie termini:

 

07.04.81

language preprocessor

 

valodas priekšprocesors

07.06.04

elapsed time

 

patērētais laiks

 

No saraksta, kas saistīti ar e-paraksta terminiem, pieņemti divi atliktie termini:

 

5. configuration item                       konfigurācijas vienība

16. non-deliverable item                 neprasīta vienība

 

Vēl no šī saraksta pieņemti termini:

 

40. system qualification testing

sistēmas kvalificēšanās testēšana

41. system requirement analysis

sistēmprasību analīze

42. system testing

sistēmas testēšana

43. system-level characteristics

sistēmiskie raksturlielumi

44. tailoring of the development process

izstrādes procesa pielāgošana

45. tailoring of the evolution-related activities

tālākattīstības pasākumu  izstrāde

46. tailoring process

pielāgošanas process

47. test coverage

testa aptvērums

 

Vienīgais termins, kas šajā saraksta palicis neapstiprināts ir 10. termins information handling.

 

No ISO 15 standarta programmēšanas valodas pieņemti termini:

 

15.01.01

lexical token

lexical element

lexical unit

 

leksisks elements

15.01.02

language construct

15.01.02

valodas konstrukcija

15.01.03

identifier

 

identifikators (programmēšanas valodās)

15.01.04

predefined identifier

 

iepriekšdefinēts identifikators

15.01.05

reserved word

 

rezervēts vārds

15.01.06

delimiter (in programming languages)

separator (deprecated in this sense)

 

norobežotājs (programmēšanas valodās)

15.01.07

separator

 

atdalītājs

15.01.08

to overload

 

pārslogot

15.01.09

disambiguation

 

neviennozīmības novēršana

15.01.10

label (in programming languages)

 

iezīme (programmēšanas valodās)

15.01.11

comment

remark

 

komentārs

15.02

Declarations

 

Deklarācijas

15.02.01

declaration

 

deklarācija

15.02.02

declarative part

data division

 

deklaratīvā daļa

datu bloks

15.02.03

default (adj.)

pēc noklusējuma

noklusējum-

15.02.04

implicit declaration

 

netieša deklarācija

15.02.05

predefined

built-in

intrinsic

 

iepriekšdefinēts

15.02.06

scope of a declaration

scope

 

deklarācijas tvērums

tvērums

15.02.07

shared data

 

kopīgoti dati

15.02.08

dynamic scope

 

dinamiskais tvērums

15.02.09

static scope

 

statiskais tvērums

20.05.02
desk checking

 

manuāla pārbaude

15.02.10

declarative region

 

deklaratīvs apgabals

15.02.11

local (adj.)

 

lokāla

15.02.12

global

 

globāla

15.02.13

external

 

ārēja

15.02.14

static (adj.)

 

statisks

15.02.15

dynamic

 

dinamisks

15.02.16

lifetime

 

dzīves laiks

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                                  Eduards Cauna

 

Protokolē:                                                        Ilze Ilziņa