Jaunie termini

 

 

26. septembrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā atgriezāmies pie iepriekš apskatītajiem terminiem teleworking, telecommuting, homeworking un remote working. Pirmos divus terminus nolemts uzskatīt par sinonīmiem. Ja pārējiem diviem atradīsim atšķirīgus skaidrojumus, tad arī

tos – mājdarbs un attāldarbs – ievedīsim datu bāzē.

 

Pēc V.Feista ierosinājuma vēlreiz atgriezāmies pie termina “appliance” latviskošanas, jo iepriekš apstiprinātais termins “ierīce”, kas atbilst terminam “device”, neapmierināja termina pieprasītāju. Komisijas locekļi piekrita, ka ar šo terminu jāsaprot kāda noteikta šaura lietojuma ierīce, tādēļ termina “appliance” latviskais ekvivalents “šaurlietojuma ierīce, šaurrīce”. 

 

Patentu pārvaldes iesūtītā saraksta termini – dažādo firmu izveidoto atmiņas karšu latviskošana izraisīja asas diskusijas, jo atkal izvirzījās jautājums par angļu terminu tulkošanu, kuros ietverti kādas firmas izveidotie produkti.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

basic networks layer

pamattīklu slānis

*

generic services network layer       

cilmes pakalpojumu slānis

 

 

application services layer

lietojumpakalpojumu slānis

 

CompactFlash card (CF)                

karte CompactFlash, CF karte

 

SmartMedia card                          

karte SmartMedia

 

MultiMediaCard (MMC)                 

karte MultiMediaCard, MMC karte

 

Secure Digital card                         

karte Secure Digital

 

Memory Stick                                 

atmiņa Memory Sick

 

 

MultiMedia Card Association, MMC Association

Asociācija MultiMediaCard, MMC asociācija

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas