Jaunie termini

 

24. oktobrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā V.Skujiņa pastāstīja pārējiem komisijas locekļiem par 21.oktobrī notikušo Baltijas valstu terminoloģijas un speciālā lietojuma valodas semināru, kas veltīts terminoloģijas darbam Lietuvā, Igaunijā un Latvijā un sadarbības iecerēm ES dalībvalstu kontekstā.

 

Pēc V.Skujiņas lūguma apakškomisija apsprieda termina “universal services” vienotu latviskā ekvivalenta izveidi, jo Pasta likumā ir minēti “vispārējie pasta pakalpojumi”, bet Telekomunikāciju likumā, kā arī jaunajā Elektronisko komunikāciju likuma projektā minēts “universālais pakalpojums”. Komisijas locekļi vienojas par latvisko terminu “universālais pakalpojums”.

 

Sekoja Elektronisko komunikāciju likuma projektā lietoto terminu apspriešana. Pēc telekomunikācijas speciālistu darba grupas (TDG) ieskatiem, termini “telecommunications”, “electronic communications” apzīmē vienu un to pašu – informācijas pārraidīšanu pa vadiem, ar radioviļņiem vai citām elektromagnētiskām sistēmām. Taču ES jaunievedumu dēļ apgrozībā būs abi termini, kuru izpratnē var tikt noteiktas atšķirības tikai konkrētā dokumentā (direktīvā u.c.). TDG piedāvā sakaros konsekventi lietot vārdu “sakari”, nevis komunikācija. Abi termini jāievieto vārdnīcā kā sinonīmi.

 

V.Feists iepriekšējā sēdē pieņemtajam termina “weblog” latviskojumam “tīmekļa žurnāls” lūdza izveidot otru latvisko terminu “emuāri”. Komisija to akceptēja.  

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

digital loop carrier

abonentlīniju ciparu blīvētājs

*

electronic communications

elektronsakari

 

telecommunications

telesakari

 

universal services

universālais pakalpojums

 

 

Tika apstiprināts esoša termina otrs variants:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

weblog

tīmekļa žurnāls//emuāri

Hronoloģiski organizētu materiālu (komentāru, rak-stiņu, hipersaišu, attēlu) kopums, realizēts tīmekļa vietnē vai citā, piem., mo-bilo sakaru, vidē.

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas