Jaunie termini

 

13. februārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes pirmā stunda veltīta termina “media literacy” apspriešanai. Jau vairākkārt esam debatējuši par šķirkļiem, kuros ietilpst vārds “media” vai “medium”. Mūsu vārdnīcā ir pāris duču šķirkļu ar šiem vārdiem. Tos gandrīz vienmēr esam tulkojuši, izmantojot vārdu “vide”. Tomēr jaunais termins atšķiras no mūsu apritē minētajiem terminiem. Tas arī nav termins, kuru mūsu apakškomisija būtu tiesīga pieņemt. Šo terminu akceptēs LZA TK, un IT&T terminoloģijas komisija pārbaudīs, vai mūsu izstrādātajiem terminiem vajadzīgas kādas izmaiņas.

 

Komisijas locekļu vairākums (apm. 70%) izteica vēlmi, ka vārda “media” latviskošanai vajadzētu izmantot latviskas cilmes sakni “-vid-”, pārējie komisijas locekļi balsoja par latīniskas izcelsmes veidojumu.

 

Terminam “intelligent network” piedāvātie latviskie ekvivalenti – inteliģentais tīkls un intelektiskais tīkls – tika plaši apspriesti, tomēr, tā kā komisijas locekļu viedokļi dalījās, galīgais termins netika pieņemts. 

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

Web services

tīmekļa pakalpojumi// tīmekļa pakalpes1

*

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas        

 

1 Termins “tīmekļa pakalpes” tiek piekārtots specifiskai programmatūras sistēmai, kas nodrošina datoru sadarbību tīklā, izmantojot valodu WSDL (Web Services Description Language)