Jaunie termini

 

15. novembrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā komisijas locekļi izskatīja telesakaru speciālistu iesūtīto terminu sarakstu. Daļa vajadzīgo terminu jau ir iekļauti datu bāzē, tomēr tie vēl jāpārbauda un nepieciešamības gadījumā jāpiemēro skaidrojumi. Tie ir šādi:

user ­– lietotājs; universal service – universālais pakalpojums; subscriber – abonents; end-user – galalietotājs; Application Program Interface – lietojumprogrammas saskarne; access – piekļuve; operator – operators.

 

Lai galīgi apstiprinātu šajā sēdē pieņemtos terminu “Web host” un “Web hosting” latviskos ekvivalentus, komisija nolēma pārbaudīt šo terminu saderību ar iepriekš apstiprināto vārdu kopu, kurā ietilpst termins “host”.

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

authorization

pilnvarošana, pilnvarojums

*

backhaul

atvilces maršrutēšana

 

cable television networks

kabeļtelevīzijas tīkli

 

collocation

kopvietošana

 

conditional access system

nosacītās piekļuves sistēma

 

electronic communication service  

elektronisko sakaru (elektronsakaru) pakalpojums

 

electronic communications network     

elektronisko sakaru (elektronsakaru) tīkls

 

general authorisation                       

vispārējā pilnvarošana

 

harmful interference                        

kaitīgais traucējums

 

individual licence                            

individuālā licence

 

interconnection

starpsavienojums

 

location data                                     

vietas dati

 

public communication network   

publiskais sakaru tīkls

 

 

satellite earth station network          

satelītu Zemes staciju tīkls

 

 

special rights                                    

īpašās tiesības

 

traffic data                                        

noslodzes dati

 

Web hosting                                       

tīmekļa mitināšana

 

Web host                                            

tīmekļa mitinātājs

 

wide-screen television service         

platekrāna televīzijas pakalpojums

 

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas