Jaunie termini

 

21. novembrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

Sēdes pirmo daļu komisija veltīja topošā Elektronisko sakaru likuma terminu apskatam un analīzei. Iepriekšējā sēdē termina “communication” apspriestais latviskais ekvivalents, kurš mums ir izveidots kā “sakari” un “komunikācija”, pēc šajā likuma projektā iesniegtā skaidrojuma tiek tulkots kā “ziņa”.

 

Terminu “default” komisija nolēma izvirzīt LZA TK apspriešanai.

 

Lai iepriekšējā sēdē apstiprinātie termini “Web hosting” (tīmekļa mitināšana) un

“Web host” (tīmekļa mitinātājs) būtu saderīgi ar iepriekš pieņemto terminu kopu,

komisija pārskatīja visus iepriekš pieņemtos terminus, kuros ietilpst vārds “host”. Termina “host” iepriekš izveidotais latviskais ekvivalents “izviesotājs” komisijas locekļus neapmierināja, tāpēc šajā kopā tika izdarītas izmaiņas.

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

data processing                                          

datu apstrāde

*

distant collocation                                   

attālinātā kopvietošana

 

domain name

domēna nosaukums

 

full unbundled access to the local loop   

abonentlīnijas pilnībā atsaistītā piekļuve

 

geographic number                                

ģeogrāfiskais numurs

 

grid computing                     

tīklskaitļošana

 

host

saimnieks

 

host address                          

saimniekdatora adrese, saimnieka adrese

 

host computer                       

saimniekdators

 

host name                             

saimniekdatora nosaukums                    

 

host-based modem               

saimniekmodems

 

InfiniBand 

tehnoloģija InfiniBand

 

local loop                                               

abonentlīnija

 

local sub-loop                                         

abonentapakšlīnija

 

multi-hosting                        

daudzmitināšana

 

network termination point                     

tīkla pieslēgumpunkts

 

non-geographic numbers                        

neģeogrāfiskie numuri

 

physical collocation                                

fiziskā kopvietošana

 

presentation of calling line identification

izsaucēja identifikatora attēlošana

 

public pay telephone                              

publiskais telefona tīkls

 

shared acess to the local loop                 

abonentlīnijas koppiekļuve

 

 

unbundled access to the local loop       

abonentlīnijas atsaistītā piekļuve

 

 

value added service                                

pievienotās vērtības pakalpojums

 

virtual collocation                                   

virtuālā kopvietošana

 

virtual hosting                      

virtuālā mitināšana

 

voice telephony service                           

balss telefonijas pakalpojums

 

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas