Jaunie termini

 

10. janvārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā apspriests termins “supression of data”. Tā latviskais tulkojums – “datu aizklāšana”.

 

Pēc tam tiek analizēti termini no topošā Elektronisko sakaru likuma, kuri iepriekš nav izskatīti vai par kuru latviskojumiem bijušas domstarpības.

 

Pēc aktīvas domu apmaiņas vēstkopā un diskusijas sēdē termins “grid computing” tiek tulkots kā “režģiskā skaitļošana”. Terminam “computing” tiek piekārtoti divi dažādi latviskie termini ­– “skaitļošana” un “datorika”; katrs no tiem attēlo atšķirīgu termina lietojumu.

 

Sēdes dalībnieki tiek aicināti piedalīties Latviešu valodas fonda rīkotajā konkursā par vārdu/nevārdu veiksmīgiem un/vai neveiksmīgiem lietojumiem.

 

 

Tika mainīts šāds iepriekš pieņemts termins:

 

Angliski

Latviski (iepriekš)

Latviski (tagad)

grid computing                                                   

sietiskā skaitļošana

režģiskā skaitļošana

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

computing

skaitļošana//datorika

*

default carrier

noklusējuma operators

 

essential requirements

būtiskās prasības

 

full unbundled access to the local loop

pilnā atsaistītā piekļuve abonentlīnijai

 

local loop                                                            

abonentlīnija

 

local sub-loop                                                     

abonentapakšlīnija

 

presentation of calling line identification

izsaucošā numura uzrādīšana

 

public pay telephone

publiskais taksofons

 

shared access to the local loop

kopējā piekļuve abonentlīnijai

 

supression of data

datu aizklāšana

 

unbundled access to the local loop                     

atsaistītā piekļuve abonentlīnijai

 

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas