Jaunie termini

 

16. janvārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā komisijas locekļi apspriež iesūtīto materiālu “Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2003.–2007. gadam”, atzīmējot rindkopas, kurās lietotie termini nesakrīt ar komisijā pieņemtajiem terminiem, bet nelabojot nepareizās gramatiskās formas un teikumus.

 

Komisijas locekļi uzskata, ka angļu valodā lietotie termini “telecommunications” un “electronic communications” ir sinonīmi un apzīmē vienu un to pašu. Tā kā paralēli termina “electronic communications” lietošanai turpināsies arī termina “telecommunications” lietošana, ko savos dokumentos izmanto ITU, komisija ir pieļāvusi divu terminu (sinonīmu) lietošanu latviešu valodā un apstiprinājusi šādus šo terminu latviskojumus:

electronic communications                   elektroniskie sakari, elektronsakari

telecommunications                              telesakari

 

“Pamatnostādnēs” lietotie termini, kuri nesaskan ar IT&T terminoloģijas komisijā akceptētajiem terminiem, ir šādi:

lietots dokumentā                                    komisijas ieteikums

gala iekārta                                              galiekārta

ienākošais zvans                                      ienākošais izsaukums

virszemes ciparu apraide                         zemes ciparu apraide

mobilie sakaru tīkli                                  mobilo sakaru tīkli

fiksētie sakaru tīkli                                  fiksēto sakaru tīkli

Internet                                                    internets ( kā lokāms lietvārds)

radiofrekvenču spektra                            radiofrekvenču spektra pārvaldības sistēma

menedžmenta sistēma  

vietējā cilpa                                              abonentlīnija

 

Sēdes turpinājumā tiek apspriesti citi iesniegtie termini. Terminam “Webmaster” bez iepriekš pieņemtā termina “tīmekļa pārzinis” vēl piekārtots latviskais termins “vietņvedis”. Diskusijas par termina “domain name” latviskā ekvivalenta maiņu vēl turpināsies, šoreiz vienots lēmums netiek pieņemts.

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

authority file                                              

priekšrakstne

*

authority record                                        

priekšraksts

 

burst info                                                  

šalts apraksts

 

burst transmission                                    

šaltsraide

 

data burst                                                  

datu šalts

 

OLED (Organic Light Emitting Device) 

organiskais gaismstarotājs

 

 

shading

ēnošana//ēnojums

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas