Jaunie termini

 

30. janvārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Kaut gan bija paredzēts termina “domain” apspriešanu atlikt uz nākamo reizi, komisijas locekļi nolēma, ka “domain name” tulkojams kā “domēna nosaukums”, jo tā tas tiek tiražēts mūsu nozares periodikā un ir arī apstiprināts 21. novembra protokolā (vārdnīcā līdz šim “domēna vārds”).

 

Iepriekš pieņemtajam terminam OLED ir vēl citi radnieciski termini, kuriem J.Alksnis apsolīja izveidot skaidrojumus.

 

Dziļāka izpēte nepieciešama arī terminiem “HyperText Transfer Protocol Secure” un “Secure HyperText Transfer Protocol”, jo abiem ir dažādi skaidrojumi, kaut gan, pēc dažu komisijas locekļu viedokļa, tie nav atšķirami. To analīze atlikta uz nākamo reizi. Arī termins “Internet Protocol Security (IPsec)” tiks vēlreiz apskatīts nākamajā sēdē.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

Field Emission Display (FED)

emisijas lauka displejs

*

information security                         

informācijas drošība

 

information system security             

informācijas sistēmas drošība

 

security audit                                    

drošības audits

 

security filter                                     

drošības filtrs

 

security kernel                                  

drošības kodols 

 

security protocol                               

drošības protokols

 

share-level security                           

koplietojumlīmeņa drošība

 

user-level security                            

lietotājlīmeņa drošība

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas