Jaunie termini

 

26. martā notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā izskatīti termini, kurus LZA TK pārsūtījusi IT&T komisijai izskatīšanai, jo tie ietilpst mūsu komisijas kompetencē.

Terminu “information security (INFOSEC)” komisija jau 2004. gada 30. janvārī ir tulkojusi kā “informācijas drošību”. Vārdnīcās ‘INFOSEC’ bieži tiek traktēts kā “information security” sinonīms, tomēr ir sastopami arī gadījumi, kur tas izmantots kā dažādu darba grupu vai konferenču nosaukums.

Nav īsti skaidrs, kāds ir saīsinājuma IA, kurš parādās saistībā ar INFOSEC, pareizais termins. Iespējams, ka tas ir “information authority”, kas varētu būt institūcijas, kas ir lemtspējīgas par noteikta veida informāciju.

Termina “computer security” latviskais ekvivalents ir “datora drošība”; arī te mēdz parādīties saīsinājumi COMPUSEC un COMSEC.

Termina “communication security” latviskais ekvivalents ir “sakaru drošība”; saīsinājumi COMSEC vai COMMSEC.

 

Balsojums par termina “traffic” vispārējās nozīmes latviskojumu. Piedāvātie varianti: satiksme, datplūsma, raidplūsma, caurtiksme, trafiks, noslodze. Tālāk protokolā aprakstīti balsojuma rezultāti.

Balsošanā piedalījās 14. Par visvēlamāko “traffic” vispārējās nozīmes latviskojumu esam norādījuši: datplūsma – 6, noslodze – 4, caurtiksme – 2, satiksme – 1, raidplūsma – 1. Kā redzams, nevienam latviskojuma variantam nav absolūtā (vairāk par 50%) atbalsta.

Ņemot vērā ranžējumu un pakāpeniski atsijājot mazāk atbalstītos latviskojumus, rezultāts ir šāds: datplūsma – 9, noslodze – 5

Secinājumi

1. “traffic” – “datplūsma”

vispārējā nozīmē (datu, signālu, notikumu u.tml. kustība sakaru kanālā)

2. “traffic intensity” un “traffic” – 'noslodze'

ja ar to domāta sakaru aparatūras aizņemtība, ko mēra erlangos vai simtos izsaukumu sekundēs

3. Elektronisko sakaru likuma darba grupai nosūtītajā apakškomisijas

atzinumā nekas nav jāmaina.

4. Valsts valodas komisijas portāla mūsu nozares terminu datu bāzē nesen izdarītajos grozījumos nekas nav jāmaina.

5. Kā jau norunājām, “traffic” jautājumam tiek noteikts 2 gadu moratorijs.

6. Atvasināto terminu latviskojumos būs īpaši jāraugās, kura no “traffic” nozīmēm konkrētajā gadījumā tiek apskatīta.

 

Tika izskatīti un akceptēti termini no ciparu apraides terminu saraksta.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

antenna directivity diagram

antenas virziendiagramma

*

coded orthogonal frequency division multiplex (COFDM)                                    

kodētā ortogonālā frekvenčdales blīvēšana, COFDM

 

effective radiated power                       

efektīvā izstarotā jauda

 

fixed reception                                     

fiksētā uztveršana

 

gain of an antenna                                  

antenas pastiprinājums

 

horizontal directivity pattern                

horizontālā virziendiagramma

 

interference

traucējumi

 

level of security                                

drošības pakāpe

 

mobile reception                                  

mobilā uztveršana

 

multi-frequency network (MFN)          

daudzfrekvenču tīkls, MFN

 

 

network gain                                         

tīkla pastiprinājums

 

nuisance field strength                          

traucējumlauka intensitāte

 

permissible interference                        

pieļaujamie traucējumi

 

portable reception                                 

portatīvā uztveršana

 

protection margin                                 

aizsardzības rezerve

 

protection ratio                                      

aizsargattiecība

 

security operating procedures          

drošību īstenojošās procedūras

 

single frequency network (SFN)          

vienfrekvences tīkls, SFN

 

 

usable field strength                             

derīgā lauka intensitāte

 

vertical directivity pattern                     

vertikālā virziendiagramma

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas