Jaunie termini

 

7. maijā notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

J. Leļa kungs informēja pārējos komisijas locekļus par “Latvijas Vēstnesī” publicēto Ministru kabineta noteikumu Nr. 304 “Elektronisko sakaru likums” pašreizējo statusu un uzaicināja komisijas locekļus nedēļas laikā sagatavot un iesūtīt priekšlikumus, ja  noteikumos lietotajos terminos sastopamas neprecizitātes vai kļūdas, lai komisijas lēmumu varētu paziņot Satiksmes ministrijas Sakaru departamentam.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

allocation

frekvenču joslas sadalījums

*

allotment

radiofrekvences iedalījums//radiofrekvenču kanāla iedalījums    

 

antialiasing

kropļojumnovērse

 

assignment

radiofrekvences piešķīrums//radiofrekvenču kanāla piešķīrums

 

chat room                                                     

tērzētava

 

SOAP (Simple Object Access Protocol)

vienkāršais objektpiekļuves protokols// protokols SOAP//SOAP

 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)                                   

universālais uzņēmumu reģistrs//reģistrs UDDI// UDDI

 

WSDL (Web Services Description Language)                                                           

tīmekļa pakalpojumu aprakstes valoda//valoda WSDL//WSDL

 

 

Tika mainīti/papildināti šādi iepriekš pieņemti termini:

 

Angliski

Latviski (iepriekš)

Latviski (tagad)

aliasing                    

spektrālā kropļošanās// spektrālie kropļojumi

spektrālā kropļošanās// spektrālie kropļojumi// robojums//apzīmētājkļūme

system-on-a-chip                             

sistēmmikroshēma

vienkristālsistēma

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas