Jaunie termini

 

4. jūnijā notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā atgriežamies pie termina ‘safety’ analizēšanas. Tā kā vārdnīcā ‘Cambridge Dictionary of American English’ termins ‘safety’ skaidrots kā “the condition of not being in danger or not being dangerous”, komisija nolemj, ka programminženierijas jomā šim terminam piešķirami divi atbilstošie latviskie termini.

 

Jau iepriekšējā sēdē sākām iztirzāt Latvijas Telekomunikācijas asociācijas iesūtīto terminu sarakstu, terminam ‘reliability’ piekārtojot latvisko terminu ‘uzticamība’. Tagad komisijas locekļi konstatēja, ka pieņemtā  latviskā termina ‘atteice’ vietā tiek piedāvāts ‘atteikums’, bet angļu termins ‘refusal’ nav tiem atbilstošs. Latviskajiem terminiem ‘atteice’ un ‘kļūme’ atbilstošais angļu termins ir ‘failure’.

 

Termina ‘fault’ skaidrojums un tam piedāvātais latviskais ekvivalents ‘atteice’ radīja daudz domstarpību, arī tā diviem angliskajiem skaidrojumiem nepieciešama rūpīga analīze, jo skaidrojumā parādās termins ‘hard failure’, kas savukārt nav definēts.

 

Iespējams, ka termini ‘failure’, ‘fault’, ‘error’, ‘mistake’, ‘malfunction’, ‘crash (catastrophic failure)’, ‘hard error’, ‘soft error’, kuri pieņemti 90. gadu vidū, būs jāpārskata un jāizveido tiem pareizā atbilstība.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

serialization

serializēšana

*

serialize

serializēt

 

persistence

pastāvīgums

 

uncompressed digital video interface

nekompresēts digitālā video interfeiss//

nesaspiesta ciparu video saskarne

 

 

Tika mainīti šādi iepriekš pieņemti termini:

 

Angliski

Latviski (iepriekš)

Latviski (tagad)

safety                                          

nebīstamība

nebīstamība//neapdraudētība

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas