Jaunie termini

 

10. septembrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā V. Skujiņas kundze pastāstīja pārējiem sēdes dalībniekiem par LZA TK 7. septembra sēdes norisi un sēdes lēmumu naudas vienības nosaukumam latviešu valodā piekārtot lokāmo sieviešu dzimtes vārdu eira.

 

Analizējot likumprojekta “Elektronisko sakaru likums” terminus un to skaidrojumus, kas iesniegti Saeimā otrajam lasījumam, tiek izteikti vairāki iebildumi.

 

Apakškomisija secināja, ka likumprojekta 1. pants "Noteikumos lietotie termini" kopumā ir ļoti labā kvalitātē.

Tomēr apakškomisija prasa izdarīt šādus precizējumus.

1. panta punkts 7)

Ja, pretēji SPRK viedoklim, termins 'elektroniskais pasts' tomēr tiktu saglabāts, tad tā skaidrojums jādod, balstoties uz LZA TK ITTA apstiprināto terminu vārdnīcu (www.termini.lv vai www.termnet.lv). Pašreizējā redakcija nepamatoti paplašina termina jēgu.

1. panta punkts 16)

Vārdu "augstākā līmeņa" lietošana bez papildu paskaidrojuma nav pamatota, jo Latvijā augstākā līmeņa domēna vārds ir vienīgi 'lv', bet ierobežotiem vajadzētu būt visiem nākamā līmeņa domēnu nosaukumiem ('id', 'edu', 'gov', ...).

1. panta punkts 24)

Piekrītot, ka 'lokālā cilpa' vietā lietojams 'abonentlīnija', apakškomisija norāda, ka skaidrojums jāsaglabā pašreizējā redakcijā, jo K. Leiškalna ieteiktais iespraudums "metālisku vadu vītā pāra" tehnoloģijas attīstības gaitā var izrādīties nepareizs. Apakškomisija neatbalsta SPRK priekšlikumu, jo tas nevajadzīgi sarežģī skaidrojumus.

1. panta punkts 30)

Termina 'noslodzes dati' vietā lietojams apstiprinātais 'datplūsmas dati', kas atbilst likumprojektā dotajam skaidrojumam; datplūsmu parasti raksturo ar pārraidītās informācijas apjomu, ko mēra bitos. Terminu 'noslodze' telesakaros lieto, lai raksturotu sakaru aparatūras aizņemtību, un to mēra erlangos. Pārpratums radies tāpēc, ka abus būtiski atšķirīgos jēdzienus krieviski un angliski nepamatoti dēvē vienādi – attiecīgi 'nagruzka' un 'traffic'.

Diskusiju vēstkopā bija izraisījis termins ‘hacker’, kurš mums tulkots kā ‘urķis’. Zināmā mērā mainījusies arī termina ‘hacker’ semantika. Tas bieži tiek traktēts ne vairs kā cilvēks, kas grib detalizētāk izzināt kādu problēmu, bet gan kā persona, kas veic nelegālas darbības. Tagad ierosināts to latviskot kā ‘hakeri’, tomēr komisijas locekļi nepiekrīt, jo termina pirmatnējā nozīme nav zudusi. No termina ‘hacker’ arī grūti veidot atvasinājumus.

 

Saņemti iebildumi par iepriekš apstiprinātajiem terminiem ‘cameraphone’, ‘hotspot’ un ‘Web Services Description Language’. Pirmo divu terminu latviskojumi netiek mainīti, paliek ‘kameras tālrunis’ un ‘tīklājs’, bet ‘WSDL’ būs ‘tīmekļa pakalpju aprakstes valoda’. Terminam ‘Web services’ mums ir divi latviskie ekvivalenti, J. Alksnis apsola iesniegt vēl trešo šī termina traktējumu.

 

Runājot par priekšlikumiem, kā terminu apspriešanā iesaistīt vairāk interesentu, Tildes pārstāve I. Keiša ierosina regulāri nosūtīt informāciju presei (LETA, BNS u.c.). Tāpat terminu apspriešanai vajadzētu atvēlēt vairāk laika (ne tikai nepilnu nedēļu). Jāizmanto Terminoloģijas portāla tehnoloģiskais nodrošinājums; piemēram, jau tagad diskusijas var grupēt pa nozarēm (pirms tam jāreģistrējas, un tad atveras papildu cilnes). Terminoloģijas lietotāju ērtībām ir izveidota vieglāk iegaumējama portāla adrese: www.termnet.lv. Portāla izstrādātāji ir pārkārtojuši lapu, un tagad uzreiz pēc nākamās sēdes darba kārtības var diskutēt par jauniem IT terminiem. Jebkurš var aizsākt jaunu tēmu un atbildēt (iesniegt savu priekšlikumu), bet rediģēt un dzēst ir atļauts tikai lietotājam ar atbilstošām tiesībām. Ja komisija izvēl no sava vidus cilvēku, kas apstrādā iesniegtos priekšlikumus, Tilde var izsniegt viņam rediģēšanas tiesības, jo Tilde pati nevar nodrošināt moderatoru. Ja nepieciešams, Tilde var izvietot Letonikā informatīvu norādi ar aicinājumu diskutēt par jaunajiem terminiem.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

computer fraud                   

datorkrāpšana

*

computer security              

datordrošība

 

countermeasure

pretlīdzeklis//pretpasākums

 

entrapment 

ievilināšana

 

guard  

sargs

 

honeynet 

urķumurds

 

honeypot

urķuslazds

 

password security              

paroles drošība      

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas        

 

Tika mainīts šāds iepriekš pieņemts termins:

 

Angliski

Latviski (iepriekš)

Latviski (tagad)

WSDL (Web Services Description Language)                                                                              

tīmekļa pakalpojumu aprakstes valoda//valoda WSDL//WSDL

tīmekļa pakalpju aprakstes valoda//valoda WSDL//WSDL