Jaunie termini

 

8. oktobrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā tika apspriesti saraksta “Dažādi termini, 11. kopa” termini.  

Tā kā vēstkopā tika apstrīdēti terminu ‘computer abuse’ (datora ļaunprātīga izmantošana) un ‘compromise’ (kompromitējums, kompromitēt) latvisko terminu piemērotība, vēlreiz atgriezāmies pie to izskatīšanas. Tika mainīti šo terminu latviskie ekvivalenti. No šī saraksta pieņemti vairāki citi termini.

 

Sākto diskusiju par to, kad latviski izmantojami termini ‘pakalpojumi’, ‘pakalpes’ un ‘dienesti’, viedokļu nesakritības dēļ tika nolemts pārcelt uz nākamo sēdi.

 

Tā kā šajā nedēļā plašsaziņas līdzekļos daudz publikāciju veltīts Eiropas Savienības valūtas latviskošanas dažādajām tendencēm, arī IT&T terminoloģijas komisija nolēma izteikt savu viedokli.

 

   Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisija (ITTTA) izsaka atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) š.g. 7. septembra lēmumam Nr. 36 „Par Eiropas naudas nosaukumu eira”.

 

   Izpētījusi „eiro” un „eiras” izplatību Latvijas datortīmeklī, ITTTA secina, ka no visām tām lapām, kas satur kādu no šī vārda variantiem vai locījumiem, 29 procentos lapu jau tiek lietots termins „eira” (vai nu viens pats, vai arī kopā ar „eiro”).

 

   Uzskatām, ka nepilnīga ir dažu plašsaziņas līdzekļu nesen pasniegtā informācija, kurā „eira” atainota kā gandrīz nepazīstams jaunvārds, jo LZA TK valodnieki to sāka apspriest 2001. gada oktobrī un piedāvāja sabiedrībai kā ieteicamu formu 2002. gada novembrī. Arī pēc tam LZA TK speciālisti rosināja sabiedrību, valodas jomas profesionāļus un entuziastus diskutēt par šo tēmu un rūpīgi ieklausījās dažādajos aktīvi paustajos viedokļos vairāk nekā divu gadu garumā.

 

   Ir sācis iezīmēties lokāmās „eiras” lietojums, un sabiedrībā paplašinās sapratne, ka ar „eiru” var izteikties precīzāk un kodolīgāk. Tas liek kritiski uzlūkot Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas š.g. 5. oktobra vēstulē Nr. 20.1-7/186 minētos secinājumus, ka nelokāmā forma esot ieviesusies valodas praksē un tāpēc neesot maināma. Turklāt ITTTA uzskata, ka pieradums nav arguments tam, lai kāptos atpakaļ pie gramatiski neveiksmīgas vai aplamas termina formas. Sociolingvistiskā situācija joprojām ir labvēlīga gramatiski efektīvākās formas „eira” izvēlei.

 

   ITTTA aicina visas diskusijā iesaistītās puses ņemt vērā, ka Eiropas Savienības naudas nosaukumu lietosim ikdienā ilgus gadus. Gan sarunvalodā, gan precīzu oficiālu dokumentu sarakstīšanā visērtākais un visnepārprotamākais ir lokāms vārds. Šim vārdam pilnībā jāiekļaujas latviešu valodas gramatiskajā sistēmā, tātad – jābūt lokāmam.

 

   ITTTA uzskata, ka LZA TK lēmums ir valodnieciski un sabiedriski pamatots, un aicina LZA TK nepiekāpties atsevišķu valsts amatpersonu spiediena priekšā un iespējamā jautājuma pārskatīšanā ņemt vērā tikai pēc būtības izteiktus argumentus.

 

   Lēmums pieņemts ITTTA 2004. gada 8. oktobra sēdē.

 

Sēdes nobeigumā E. Cauna informēja komisijas locekļus par pasākumu plānu plašākas publikas iesaistīšanā informācijas tehnoloģiju un sakaru terminu veidošanā un izplatīšanā.

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

accreditation

akreditācija//akreditēšana

*

active attack                                       

aktīvais uzbrukums

 

active wiretapping                            

aktīvā pārtveršana

 

aggregation 

apkopošana

 

attack                                                  

uzbrukums

 

clearance

pielaide

 

eavesdropping

pārtveršana

 

electronic surveillance

elektroniskā uzraudzība

 

Intrusion Detection System (IDS)    

ielaušanās atklāšanas sistēma

 

Intrusion Prevention System (IPS)    

pretielaušanās sistēma

 

 

passive attack

pasīvais uzbrukums

 

passive wiretapping                          

pasīvā pārtveršana

 

safeguard

aizsargpasākumi

 

script kiddy

sīkurķis

 

security compromise

drošības kompromēšana

 

security policy

drošības politika

 

sensitive information

jutīgā informācija

 

wiretapping

pārtveršana

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas        

 

Tika mainīti šādi iepriekš pieņemti termini:

 

Angliski

Latviski (iepriekš)

Latviski (tagad)

compromise

kompromitējums//kompromitēt

kompromējums// kompromēšana// kompromēt

computer abuse                       

datora ļaunprātīga lietošana

datora ļaunlietošana

information system abuse

informācijas sistēmas ļaunprātīga lietošana

informācijas sistēmas ļaunlietošana