Jaunie termini

 

7. novembrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā izskatīti vairākkārt atliktie termini, kas attiecas uz izplatījuma radiosakariem.

 

Komisijas locekļi cer, ka LMT speciālists E.Kampāns drīzumā varēs parādīt ierīci “push-to-talk” darbībā.

 

Pēc tam tiek analizēti termini, kas izgūti no “Internet Security Glossary” un piepulcējami terminu kopai ar šķirkli ‘security’.

 

Terminam “character repertoire” latvisko ekvivalentu nepagūst izveidot. Sarunās pavīdēja priekšlikums “rakstzīmju klāsts”. Ja nebūs citu priekšlikumu, nākamajā komisijas sēdē, iespējams, tas tiks  pieņemts.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

access control service                        

piekļuves vadības pakalpe

*

active satellite                             

aktīvais satelīts//

aktīvais pavadonis

 

audit service                                       

audita pakalpe

 

availability service                              

izmantojamības pakalpe

 

communication satellite             

sakaru satelīts//

sakaru pavadonis

 

data confidentality service               

datu neizpaužamības pakalpe//datu konfidencialitātes pakalpe

 

data integrity service                           

datu integritātes pakalpe

 

equatorial orbit                           

ekvatoriālā orbīta

 

geostationary orbit                     

ģeostacionārā orbīta

 

geostationary satellite                 

ģeostacionārais satelīts// ģeostacionārais pavadonis

 

geosynchronous satellite            

ģeosinhronais satelīts// ģeosinhronais pavadonis

 

Global Positioning System,GPS 

globālā vietnoteices sistēma// globālā pozicionēšanas   sistēma// GPS sistēma//GPS

 

LEO  

zema Zemes orbīta//

zema orbīta

 

MEO

vidēja augstuma Zemes orbīta//

vidēja augstuma orbīta

 

polar orbit                                   

polārā orbīta

 

 

powerline communication          

elektrovadu sakari

 

primary body                             

primārais ķermenis

 

push-to-talk                                 

tiešruna

 

reflecting satellite                       

atstarojošais satelīts// atstarojošais pavadonis

 

satellite 

satelīts//Zemes mākslīgais pavadonis//pavadonis

 

space probe                                 

izplatījuma zonde//

kosmosa zonde

 

spacekraft  

izplatījuma kuģis//

kosmosa kuģis

 

stationary satellite                       

stacionārais satelīts// stacionārais pavadonis

 

synchronous satellite                  

sinhronais satelīts// sinhronais pavadonis

 

system integrity service                      

sistēmas integritātes pakalpe 

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas