Jaunie termini

 

13. novembrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā pieņēmām divus terminus no saraksta “Internet Security Glossary”, kas iepriekšējā reizē bija atlikti:

 

Vārdam ‘repertoire’ (konteksts – ‘character repertoire’) kā latvisko ekvivalentu apstiprinājām ‘rakstzīmju kopums’, nemainot iepriekš pieņemto un jau ilgu laiku lietoto terminu ‘rakstzīmju kopa’ (‘character set’).

 

Pēc diskusijas par domēnu hierarhiju, kas radās saistībā ar Elektronisko sakaru likumā lietoto terminoloģiju, V. Zvidriņa kungs apsolīja painteresēties, kā likuma pēdējā redakcijā minētais termins ‘domēns’ lietots, un noskaidrot, vai likuma tekstā jāveic korekcijas.

 

Sēdes vadītājs ierosināja visiem sēdes dalībniekiem iepazīties ar A. Lauža kunga atsūtītajiem materiāliem par termina ‘safety’ lietojumu un tā mijiedarbību vai pārklāšanās iespēju ar pārējiem diviem terminiem – ‘security’ un ‘reliability’ (sk. vēstules), jo laika gaitā to traktējums ir mainījies. Ja pamattermini tiks veiksmīgi izvēlēti, standartā minēto terminu apstiprināšana nesagādās grūtības.

 

Par sanāksmi, kad apspriest datu bāzē minēto terminu definīciju maiņu,  vienosimies tuvākajā laikā, to neplānojam veikt komisijas sēžu laikā.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

data origin authentication service    

datu izcelsmes īstumnoteikšanas apkalpe// datu izcelsmes autentificēšanas pakalpe

*

earbud  

ieausis//ieaušu austiņas

 

keystroke logger                            

taustiņspiedienu pierakstītājs

 

non-repudiation service                   

pretizvairīšanās pakalpe

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas