Jaunie termini

 

3. decembrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Matemātikas un informātikas institūta speciālistes Ināra Opmane un Katrīna Sataki izskaidroja komisijas locekļiem domēnu vārdu piešķiršanas kārtību, kā arī iztirzāja Elektronisko sakaru likumā minētās rindkopas, kur ietilpst vārds ‘domēns’. Likumā minētajos lietojumos ‘augšējā līmeņa domēna vārds’ lietots pareizi.

 

Sakarā ar nepieciešamību labot definīcijas terminiem, kas ieslēgti mūsu datu bāzē un kuru definīcijas ir vai nu novecojušas, vai laika gaitā mainījušās, tiek izveidota komisijas darba grupa – J.Alksnis, E.Cauna, V.Feists, kuri vienosies par terminiem, kam nepieciešama definīciju maiņa, kā arī izveidos jaunas definīcijas.

 

Jānis Alksnis informēja komisijas locekļus par iespējām strādāt ar tiem standartiem, kas nepieciešami IT&T terminoloģijas veidošanā, un kopīgi ar komisijas vadītāju apsvēra procedurālos pasākumus, kas nepieciešami šīs iespējas īstenošanai.

 

Kaut arī Lauža kungs mums atsūtījis savu rakstu par trim terminiem – ‘security’, ‘safety’ un ‘reliability’, par to vēsturisko izveidi un attiecībām starp tiem, tomēr īsta vienprātība šo terminu latviskošanā pagaidām nav iegūta. Pagaidu variants:

security                                drošība

safety                                   nebīstamība, drošums

reliability                             uzticamība

 

Ja V.Feists uzrakstīs skaidrojumus termina ‘Weblog’ atvasinājumiem, kam atbilstu latviskie ekvivalenti ‘emuarēt’ un ‘emuarēšana’, tad arī tos ievadīsim datu bāzē.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

benign  environment

labdabīga apkārtne

*

paging file                                          

lapošanas datne

 

swapping file

pārneses datne

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas