Jaunie termini

 

17. decembrī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdē izskatījām sarakstu, kurā ietverti termini, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju drošību ( ANSI X3 172a- 1992).

 

Šajā gadā daudz laika esam veltījuši Elektronisko sakaru likuma terminu apspriešanai. Esam konstatējuši, ka angļu termini “telecommunications” un “electronic communications” ir sinonīmi. Tomēr, lai abiem šiem terminiem būtu atbilstoši latviskie ekvivalenti, “electronic communications” mēs tulkojam kā “elektrosakari”, bet “telecommunications” – kā “telesakari”. Datu bāzē 52 reizes minēts termins “telekomunikācija” un 12 reizes – termins “telesakari”, bet termins “elektrosakari” vispār nav minēts. Komisija nolēma, ka datu bāzē šķirklim “telecommunications” kā sinonīms jāpiekārto “electronic communications”, abiem terminiem kā latviskos ekvivalentus piedāvājot 3 terminus – “telesakari”, “elektrosakari” un “telekomunikācija”, skaidrojumā minot, ka terminu “telekomunikācija” var uzskatīt par novecojušu. Visos terminu skaidrojumos termina “telekomunikācija” vietā jāievada termins “telesakari”.

 

Sēdē nesākām iztirzāt terminu kopu, kurai pamattermins ir “radio”, tomēr vienojāmies, ka “radio-” ir vispārīgs apzīmējums radioviļņu izmantošanai un kalpo kā morfēma precīzākos terminos (radiobāka, radiotraucējumi, radioastronomija, radioapraide, radiopārklājums, radiolīnija, radiorelejlīnija, radiolokācija, radionavigācija utt.). Tāpēc arī turpmāk ar “radio” saistītos terminus veidosim kā salikteņus, kas precizē lietojumu (radioierīce, radioraidītājs u.tml.). Tika nolemts, ka par termina “radio button” latviskojumu, kas līdz šim atveidots kā “radio poga”, lietot salikteni – “radiopoga”.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

breach

robs

*

classification  

slepenošana

 

contingency plan

darbnepārtrauces plāns

 

covert channel                                      

slēptais kanāls

 

disclosure 

atklāšana                                    

 

identity validation

identitātes derīgumpārbaude// identitātes validēšana

 

jamming

traucējumu radīšana

 

loophole

caurums

 

satellite network, satellite communication network  

satelītu tīkls//

satelītsakaru tīkls

 

satellite  system, satellite communication system     

satelītu sistēma//

satelītsakaru sistēma

 

secure status

drošs stāvoklis

 

space system, space communication system             

izplatījuma sistēma// izplatījumsakaru sistēma

 

system integrity

sistēmas integritāte

 

threat analysis                                      

draudu analīze

 

tracker

okšķerējumi

 

trapdoor

lūka

 

trusted computer system

uzticamības datorsistēma

 

trusted computer base                          

uzticamības skaitļošanas bāze

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas