Jaunie termini

 

14. janvārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

                                 

Sēdes sākumā J. Alksnis informēja sēdes dalībniekus par 18. janvārī LVS telpās paredzēto sanāksmi, kuras mērķis – pastāvīgas darba grupas izveidošana, kuras uzdevumos ietilptu IT&T terminoloģijas jomā vajadzīgo terminu standartu atlase, analīze un latvisko terminu veidošana.

 

Izskatījām daļu no iesūtītā saraksta, kurā ietverti termini no standartiem ISO 12100-1 un 12100-2, kā arī no IEEE Standards, Software Engineering, 1999 Edition. Termina “safety”, kuram 2004. gada 3. decembrī jau pieņemti latviskie ekvivalenti “nebīstamība” un “drošums”, latviskojums netiek mainīts.

 

J. Alksnis apsolīja uz nākamo komisijas sēdi sagatavot jaunu terminu kopu, kuras atslēgvārds būtu “risk”. Tad arī izlemsim, kādu šī termina definīciju mēs ievadīsim savā datu bāzē. Šajā sēdē nevarējām vienoties, vai termini “threat” un “hazard” ir sinonīmi vai ne.

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

accident

negadījums

*

adequate risk reduction

pietiekama riska samazināšana

 

emergency operation

ārkārtas darbība

 

emergency situation

ārkārtas situācija

 

harm

kaitējums                                  

 

hazard

apdraudējums

 

maintainability (of

a machine)                   

mašīnas uzturamība

 

 

reliability (of a machine)                          

mašīnas uzticamība

 

residual risk

atlikušais risks

 

risk

risks

 

risk analysis

riska analīze     

 

risk assessment 

riska vērtēšana

 

risk estimation

riska novērtēšana//riska prognozēšana

 

risk evaluation

riska izvērtējums

 

safety-critical software

bīstamībkritiska programmatūra

 

usability (of a machine)

mašīnas lietojamība

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas