Jaunie termini

 

28. janvārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

                                 

Sēdes sākumā J.Alksnis informēja komisijas locekļus par Latvijas Valsts standartā 25. janvārī notikušo sēdi, kas pieņēmusi lēmumu par Informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) terminoloģijas darba grupas izveidošanu, kuras uzdevumos ietilps ISO/IEC Vocabulary standartos iekļauto terminu latvisko versiju darināšana. Nākamajā IT&T terminoloģijas komisijas sēdē paredzēts veikt organizatoriskus pasākumus šādas grupas veiksmīgas darbības sākšanai.

 

Tā kā J.Alksnis bija atsūtījis sarakstu, kam atslēgvārds ‘risk’, un ieteicis to latviskot kā ‘apdraudējumu’, izcēlās debates par terminu ‘risk’, ‘hazard’ un ‘threat’ latviskošanu. Iepriekšējā sēdē terminam ‘risk’ piekārtojām latvisko ‘risks’, terminam hazard – ‘apdraudējums’. Pēc visu viedokļu iztirzāšanas tomēr nonācām pie slēdziena, ka mainīt iepriekš pieņemto terminu latviskojumus nav lietderīgi. Tātad paliek:

risk                                           risks

hazard                                      apdraudējums, briesmas

threat                                        draudi

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

software hazard                       

programmatūrradīts apdraudējums

*

software safety

programmatūras nebīstamība

 

software safety  program        

programmatūras nebīstamības programma

 

system hazard                         

sistēmradīts apdraudējums

 

system safety                           

sistēmas nebīstamība

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas