LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

 Protokols 266

 

Sēde notiek 24. martā. Sēdē piedalās: A.Baums, A.Bērziņš, E.Cauna, J.Cīrulis, A.Gobzemis, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, I.Jēkabsons, G.Matisons, I.Puksts, G.Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdē vēlreiz atgriežamies pie ISO standarta “Equipment technology” dažu terminu pārlūkošanas, par kuru latviskojumiem vai skaidrojumiem saņemtas iebildes.

 

Tagad

03.01.01
trigger circuit

 

trigerslēgums, trigeris

 

Terminiem 03.01.06 un 03.04.02 mainām skaidrojumus, ievad- un izvadsignālus aizvietojot ar ieejas un izejas signāliem, kā tas pieņemts inženieru praksē . Terminam 03.04.02 mainīts arī latviskais ekvivalents.

 

03.01.06
delay element

A device that yields, after a given time interval, an output* signal essentially similar to a previously introduced input signal.

03.04.02
sequential circuit
A logic device whose output values, at a given instant, depend upon its input values and the internal state at that instant, and whose internal state depends upon the immediately preceding input values and the preceding internal state.

NOTE - A sequential circuit can assume a finite number of internal states and may therefore be regarded, from an abstract point of view, as a finite automaton.

aizkaves elements,

aiztures elements

Ierīce, kas pēc attiecīga laika izdod izejas signālu, kas būtībā ir tāds pats kā iepriekš padotais ieejas signāls

 

 

secīga shēma, secīgas darbības shēma

Loģiska ierīce, kuras izejas signāla vērtība attiecīgajā brīdī atkarīga no ieejas signālu vērtībām un no ierīces iekšējā stāvokļa šajā brīdī un kuras iekšējais stāvoklis atkarīgs no tieši iepriekšējām ieejas signālu vērtībām un iepriekšējā iekšējā stāvokļa.

PIEZĪME – Secīgas darbības shēmai var būt galīgs skaits iekšējo stāvokļu, tādēļ teorētiski to var uzskatīt par galīgu automātu.

 

Vēl mainīti latviskie ekvivalenti terminiem:

03.02.02
serial

 

virknes, seriālais

03.02.03
sequential

 

secīgs, laiksecīgs

03.02.06
consecutive

 

secīgi, notikumsecīgi

03.02.04
concurrent
03.03 Functional design

 

sāncensīgi

Funkcionālā projektēšana

03.03.01
functional design

funkcionālā projektēšana;

funkcionālais projektējums

03.03.02
logic design

loģiskā projektēšana;

loģiskais projektējums

02.04.03
recursively defined sequence

 

rekursīva virkne, rekurenta virkne

02.04.05
map
mapping (deprecated) 

 

attēlu kopa

02.07.01
binary arithmetic operation
binary operation (deprecated)

 

diviska aritmētiska operācija

02.07.06
carry digit

 

pārnesumcipars

 

Strīdus izraisīja termins “parallel”. Tā kā latviskais termins ‘paralēls’ neatbilst skaidrojumam, bet sēdes laikā pie saprātīga lēmuma nenonācām, tad šodien vēlreiz konsultējos ar A.Lauzi. Nolēmām, ka pagaidām vienīgais pieņemamais lēmums ir darināt formu, kuru varēs papildināt līdz vajadzīgajam terminam, piem., paralēlprocess.

 

03.02.01
parallel
Pertaining to a process in which all events occur within the same interval of time, each one handled by a separate but similar functional unit.

Example: The parallel transmission of the bits of a computer word along the lines of an internal bus.

 

 

paralēl-

Tāds (par procesu), kurā visi notikumi notiek vienā un tajā pašā laika intervālā, bet katru no tiem īsteno cits, kaut arī pārējiem līdzīgs funkcionāls bloks.

Piemērs. Datorvārda * bitu paralēla pārraide pa iekšējas kopnes līnijām.

 

Uzmanību!

Nākošā IT&T terminoloģijas komisijas sēde notiks jau šajā nedēļā, 31. martā, jo paredzētājā laikā – 7. aprīlī vairāki komisijas locekļi piedalās 2 konferencēs un nevarēs ierasties sēdē. Sēdes dienaskārtību izsūtīšu pēc divām dienām.

 

Sēde beidzās 16.00.

 

Sēdes vadītāja:                                   G.Šlihta

 

Protokolētāja:                                      I.Ilziņa