LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 268

 

Sēde notiek 21. aprīlī. Sēdē piedalās: J.Borzovs, J.Cīrulis, M.Grīnhofs, I.Jēkabsons, A.Lauzis, V.Skujiņa.

 

Sēde sākas 14.00.

Vispirms tiek izskatīti Elektroniskās pārvaldes sekretariāta atsūtītie termini un tiek izveidoti tiem atbilstošie latviskie ekvivalenti:

awareness node                                 izpratnes punkts

bulling                                               huligānisms

gaming (online gaming)                    tiešsaistes spēles

harmful content                                 kaitīgs saturs

helpline                                              palīdzības dienests

hotline                                                uzticības dienests

instant messenger programs              tūlītējas ziņojumapmaiņas programmas

logical bomb                                      loģiskā bumba

 

 LZA TK sēdē 11. aprīlī tika nolemts, ka vēlreiz jāizskata saraksts, kurš veltīts drošības terminiem, jo starpresoru terminoloģijas speciālisti vienojušies par latviskajiem ekvivalentiem galvenajiem nozares atslēgvārdiem: security, safety un reliability. Pieņemti termini:

 

access control service                           piekļuves vadības dienests

active attack                                          aktīvs uzbrukums

active wiretapping                                aktīva pārtveršana

aggregation                                           sakopošana

audit service                                          auditēšanas dienests

availability service                                pieejamības dienests

breach                                                    ielavīšanās

compromise                                           kompromitējums

computer abuse                                     datornodarījumi

computer security                                  datordrošības līdzekļi

contingency plan                                    nejaušību rīcībplāns

countermeasure                                      pretlīdzeklis

covert channel                                        noplūdes kanāls

data confidentiality sevice                     datu konfidencialitātes dienests

data integrity service                              datu integritātes dienests

data origin authentication service          datu izcelsmes autentificēšanas dienests

identity validation                                  identitātes validēšana

information system abuse                      infosistēmu nodarījumi

Intrusion Detection System                   ielaušanās konstatēšanas sistēma

non-repudiation service                         pretnoliegšanas dienests 

 

Sēde beidzas 16.00.

Sēdes vadītājs:                                        J.Borzovs

Protokoliste:                                            I. Ilziņa