LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas

apakškomisijas sēdes

Protokols 269

 

Sēde notiek 5. maijā. Sēdē piedalās: A.Baums, J.Borzovs, I.Ilziņa, I.Jēkabsons, A.Lauzis, I.Puksts.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Vispirms izanalizējām drošības terminu saraksta neizskatītos terminus. Pieņemti termini:

 

peer entity authentication service

entitāšu līdztiesības autentificēšanas dienests

risk assessment

riska novērtēšana

risk estimation

riska priekšvērtēšana

risk evaluation

riska izvērtēšana

risk exposure

riskantums

risk identification

riska apzināšana

risk impact

riska ietekme

risk management discipline

riska pārvaldības disciplīna

risk management process

riska pārvaldības process

risk probability

riska piepildīšanās varbūtība, riska varbūtība

risk statement form

pilnīgs riska izklāsts

safeguard

aizsarglīdzekļi

secure state

drošs stāvoklis

security services

drošības pakalpojumi

system integrity service

sistēmas integritātes dienests

trusted computer system

uzticamības datorsistēma

Trusted Computing Base

uzticamības datorbāze

 

Termini, kas pieņemti no ISO standarta “Computer programming” otrās un trešās iedaļas:

 

07.02.06
to nest

 

ligzdot

07.02.07
functional programming

 

funkcionālā programmēšana

07.02.08
modular programming

 

modulārā programmēšana

07.02.09
logic programming

 

loģiskā programmēšana

07.02.10
jump

 

vadības maiņa, pāreja

 

 

07.02.11
to jump

 

mainīt vadību, pāriet

07.02.12
indicator

 

indikators

07.02.13
flag

 

karodziņš

07.02.14
switch

 

pārejas izvēle

07.02.15
working space
work space
working area
work area

 

darbapgabals

07.02.16
mutual exclusion

 

savstarpēja izslēgšana

07.02.17
synchronization

 

sinhronizēšana

07.02.18
hashing
hash addressing

 

jaukšana

jaucējadresēšana 

07.02.19
hash function(in hashing)

 

jaucējfunkcija

07.02.20
hash value

 

jaucējvērtība

07.02.21
collision (in hashing)
hash clash

 

jaucējsadursme

07.02.22
collision resolution (in hashing)
rehashing

 

jaucējsadursmes novēršana

07.02.23
shared variable

 

kopīgs mainīgais

07.02.24
to bind

 

piesaistīt

07.02.25
binding

 

piesaistīšana

07.02.26
binding time

 

piesaistīšanas brīdis 

07.02.27
static binding

 

statiskā piesaistīšana

07.02.28
dynamic binding

 

dinamiskā piesaistīšana

07.02.29
early binding

 

agrīna piesaistīšana

07.02.30
late binding

 

vēlīna piesaistīšana

07.02.31
heap

 

grēda


07.02.32
data flow

 

 

datu plūsma

 

07.03.01
iteration

 

iterēšana

07.03.02
iteration step

 

iterācija

07.03.03
loop

 

cilpa

07.03.04
infinite loop
closed loop

 

bezgalīga cilpa,

slēgta cilpa

 

Sēde beidzas 16.00

 

Sēdes vadītājs:                                      J.Borzovs

 

Protokoliste:                                          I.Ilziņa