LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

Protokols 271

 

Sēde notiek 19. maijā. Sēdē piedalās A.Baums, J.Borzovs, E.Cauna, J.Cīrulis, M.Grīnhofs, I.Ilziņa, V.Ķeņģis, A.Lauzis, I.Puksts, V.Skujiņa, G.Šlihta.

 

Piedāvājums terminiem 04.01.03 – 04.01.05 alphabetic character set, numeric character set, alphanumeric character set mainīt latviskos ekvivalentus tiek noraidīts.

 

Apstiprināti divi termini, par kuru atbilstību arī izteiktas dažādi viedokļi:

04.08.02

linked list

chained list

 

norāžsaistīts saraksts

saistīts saraksts

06.04.09

chained list search

linked list search

 

norāžsaistītā meklēšana

 

Tā kā datu organizēšanā un programmēšanas valodās termina ‘pointer’ nozīme atšķiras no mūsu vārdnīcā minētā ‘pointer’ latviskojuma ‘rādītājs’, tiek nolemts to šajos gadījumos tulkot kā ‘norādi’:

 

04.09.04

pointer (in organization of data)

 

norāde (datu organizēšanā)

15.03.20

pointer (in programming languages)

 

norāde (programmēšanas valodās)

 

Arī ‘vārdnīcā’ ierakstītajam ‘stack pointer’ jāmaina latviskais ekvivalents. Tas tagad pieņemts ‘steka norāde’.

 

Tā kā termina ‘nest’ latviskojums ‘ligzdot’ izraisījis plašas diskusijas, un tā kā daļa komisijas locekļu nepiekrīt terminu latviskot ar vārdu ‘iekļaut’, tiek nolemts šo terminu tulkot:

 

07.02.06

to nest

 

iekārtņot

 

Zvaigznes ABC darbiniece lūdza ieteikt terminam ‘podcasting’ piemērotu latvisko ekvivalentu. Tiek ieteikts to tulkot kā ‘paraidi’.

 

No OSI 4. paplašinātā. standarta pieņemti termini:

 

04.09 Delimiters and identifiers

04.09. Norobežotāji un identifikatori

04.09.06

internal label

 

iekšēja iezīme

04.09.07

volume label

beginning-of-volume label

volume header

 

sējuma sākuma iezīme

sējumiezīme

04.09.08

end-of-volume label

EOV

 

sējuma beigu iezīme

04.09.09

header label

 

datnes sākuma iezīme

04.09.10

end-of-file label

EOF (abbreviation)

trailer label

 

datnes beigu iezīme

04.10 Trees

Koki

04.10.01

node (in organization of data)

 

mezgls, virsotne (datu organizēšanā)

04.10.02

tree

 

koks

04.10.03

subtree

 

apakškoks

04.10.04

ordered tree

 

sakārtots koks

04.10.05

binary tree

 

binārs koks

04.10.06

height

 

augstums

04.10.07

balanced tree

height-balanced tree

 

līdzsvarots koks

04.10.08

B-tree

 

B koks

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                   J.Borzovs

 

Protokoliste:                                       I.Ilziņa