LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 277

 

Sēde notiek 2006. gada 20. oktobrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa. Aldis Lauzis, Valentīna Skujiņa, Anita Ščucka.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdē pieņemti termini no ISO standarta “Computer Programming (7. standarts 4. iedaļa):

 

07.04.06

translation

 

translēšana (process)

translējums (rezultāts)

nevēlams translācija (process, rezultāts)

07.04.21

compilation

 

kompilēšana (process)

kompilējums (rezultāts)

nevēlams kompilācija (process, rezultāts)

07.04.27

to disassemble

 

disasemblēt

07.04.48

target language

 

mērķvaloda

07.04.49

target machine (1)

 

mērķdators

07.04.50

target machine (2)

 

emulējamais dators

07.04.51

target program

 

galaprogramma

07.04.53

host machine (1)

 

emulējošais dators

07.04.72

generic unit

 

šablonkonstrukcija

07.04.73

macrogenerator

 

makroģenerators

07.04.74

macroprocessor

 

makroprocesors

07.04.75

macroprogramming

 

makroprogrammēšana

07.04.76

macro library

 

makroprogrammu bibliotēka

07.04.77

macroassembler

 

makroasemblers

07.04.78

program generator

 

programmģenerators

07.04.79

preprocessor

 

priekšapstrādātājs, preprocesors

07.04.80

preprocessing

 

priekšapstrāde

 

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                               Eduards Cauna

 

Protokolē:                                                       Ilze Ilziņa