LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

 apakškomisijas sēdes

protokols 281

 

Sēde notiek 15. decembrī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Jānis Cīrulis, Valters Feists, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Andris Jautrums, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

No 7. standarta 3. iedaļas tiek pieņemti vairākkārt atliktie termini:

 

07.03.11

termination test

 

beigšanas pārbaude

07.03.12

continuation test

 

turpināšanas  pārbaude

07.03.13

pretest loop

 

priekšpārbaudes ciklvadības konstrukcija

07.03.14

posttest loop

 

pēcpārbaudes ciklvadības konstrukcija

07.03.15

in-test loop

 

iekšpārbaudes ciklvadības konstrukcija

 

Daudz diskusiju izraisījis termins ‘information handling’, kas ietverts elektroniskā paraksta terminos. Komisijas nolemj, ka atbilstošais latviskais ekvivalents ir ‘informācijas aprūpe’.

 

No Tildes iesniegto terminu saraksta apstiprināti termini:

 

Digital Print Order Format (DPOF)

 

Digitālās drukas pasūtījuma formāts DPOF formāts

 DPOF

Enhanced GPRS (EGPRS)

 

uzlabotais vispārējais pakešu radiopakalpojums

uzlabotais GPRS pakalpojums

 EGPRS pakalpojums

 EGPRS

Object Push Profile (OPP)

Objektu piedāvāšanas profils

OPP profils

OPP

Object Pull Profile

Objektu paņemšanas profils

Generic Object Exchange Profile (GOEP)

Vispārīgais objektu apmaiņas profils

GOEP protokols

GOEP

Radio Frequency Indentification (RFID)

Radiofrekvenciālā identificēšana

RFID identificēšana

 RFID

Wi-Fi Protected Access (WPA)

“Aizsargāta bezvadu piekļuve” (WPA) WPA protokols

 WPA

Extensible Authentication Protocol (EAP)

“Paplašināmais autentificēšanas protokols” (EAP)

EAP protokols

EAP

Wired Equivalent Privacy (WEP)

“Vadu tīklam līdzvērtīga slepenība” (WEP)

WEP protokols

WEP

Realm

īpašas piekļuves apgabals

īpašapgabals

Ringer Equivalence Number (REN)

zvanītāja slodzes skaitlis (REN)

REN

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                            E.Cauna

 

Protokolē:                                                    I.Ilziņa