LZA Terminoloģijas komisijas

Informātikas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 285

 

Sēde notiek 9. februārī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā komisijas priekšsēdētājs Eduards Cauna informē sēdes dalībniekus par LZA TK sēdē izskatītā ISO 2382 1. standarta pieņemšanu un tā turpmākām publiskošanas iespējām.

 

Sakarā ar LZA TK ieteikumu mainīti latviskie ekvivalenti diviem standarta terminiem. Tie ir:

 

01.04.07

software engineering

 

programminženierija

01.05.06

flowchart
flow diagram

 

plūsmas diagramma

 

No ISO 2382 7. standarta 6. iedaļas pieņemti termini:

 

07.06.37

inline recovery

 

iepriekšatgūšana

07.06.38

starvation

 

resursu nepietiekamība

07.06.39

deadlock

strupsaķere

klinčs

07.06.40

lockout

 

vienpielaide

07.06.41

bootstrap

initial program load

IPL (abbreviation)

 

sākumielādētājs

07.06.42

to bootstrap

 

sākumielādēt

07.06.43

bootstrap loader

 

sākumielādētāja ielādētājs

 

No Tildes piedāvātā terminu saraksta pieņemti termini:

 

portlet

portlets

Network Awareness

“Tīkla apzinātājs”

Globally Unique IDentifier (GUID)

vispārēji unikāls identifikators (GUID)

Wiki

viki vietne

Unlicensed Mobile Access (UMA), Generic Access Network (GAN)

“Nelicencēta mobilā piekļuve” (UMA)

“Vispārīgās piekļuves tīkls” (GAN)

in-box driver  

iekļautais draiveris, iekļautais dzinis

dashboard

informācijas panelis, infopanelis

duplex [[printing]

abpusējā druka

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                    Eduards Cauna

 

Protokolē:                                            Ilze Ilziņa