LZA Terminoloģijas komisijas

Informātikas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 286

 

Sēde notiek 23. februārī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Valters Feists, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa, Andris Jautrums, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā izskatījām un pieņēmām Tildes piedāvātā saraksta pēdējos terminus. Tie ir :

 

podcasting

podraidīšana, podraide,aplādēšana

podcast

podraide; podraidījums

 aplāde; aplādes datne, aplādes fails

podcaster

podraidītājs, aplādētājs

podcatcher

poduztvērējs, aplādes saņēmējs, aplādes saņēmējprogramma

podder

podlietotājs, aplādes lietotājs

legal blackline

dokumentu salīdzinājumjosla, salīdzinājumjosla

rootkit

sistēmlauznis

  

 

No 7. standarta 6. iedaļas apstiprināti termini:

 

07.06.45

exception

izņēmums

izņēmumsituācija

07.06.46

to raise (an exception)

 

izraisīt (izņēmumu)

07.06.47

exception handler

 

izņēmumu apstrādātājs

07.06.48

to handle (an exception)

 

apstrādāt (izņēmumu)

07.06.49

to propagate (an exception)

 

pārvirzīt (izņēmumu)

07.06.50

addressing exception

 

adresācijas izņēmums

07.06.51

data exception

datu izraisīts izņēmums

datu izņēmums

07.06.52

operation exception

operācijas izraisīts izņēmums

 operācijas izņēmums

07.06.53

protection exception

aizsardzības izraisīts izņēmums aizsardzības izņēmums

07.06.54

overflow exception

pārpildes izraisīts izņēmums

 pārpildes izņēmums

07.06.55

underflow exception

izzudes izraisīts izņēmums

 izzudes izņēmums

 

No diskusijas par morfēmas ‘pod’ lietošanu vai nelietošanu latvisko terminu darināšanā iekopēju Valtera Feista atziņu:

 

Latviešu valodas lietotāju vairākumam nav zināms un nekur nav skaidrots tāds vārds [pods] "pods", ne arī morfēma [pod-] "pod-". Termini tomēr jādarina no saprotama materiāla!

Un visbeidzot - aplādi var lietot, aplādiņus var klausīties un skatīties nu jau vairs ne tikai tajās kabatas ierīcēs, ko angliski it kā sauc par "pod", bet arī galddatoros, tātad sakars ar "pod" jau ir izčākstējis.

 

Valters Feists gribētu angļu terminam ‘podcast’ pretstatīt latvisko variantu ‘aplādiņš’.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                 Eduards Cauna

 

Protokolē:                                         Ilze Ilziņa