LZA Terminoloģijas komisijas

Informātikas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 287

 

Sēde notiek 2007. g. 9. martā. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa, Aldis Lauzis, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā vēlreiz atgriezāmies pie 7. standarta terminiem, kuri ir šķirkļa ‘boot’ atvasinājumi. Tā kā nepieņemts palicis termins ‘to boot’, tā pieņemšanai pārskatījām ar šo terminu saistītos iepriekš pieņemtos terminus un konstatējām, ka šī termina veidošanai nepieciešama iepriekš pieņemto terminu maiņa. Tagad pieņemts:

 

07.06.41

bootstrap

initial program load

 

sākumpalaidējs

07.06.42

to bootstrap

 

izpildīt sākumpalaišanu

07.06.43

bootstrap loader

 

sākumpalaidēja ielādētājs

07.06.44

to boot

 

palaist

 

Vēl no Valtera Feista piedāvātajiem terminiem pieņemts termins:

boot partition   palaišanas nodalījums.

 

Vienlaicīgi ar terminu ‘boot’ veidošanu tika apspriesta termina ‘shut down’ latviskā ekvivalenta maiņas nepieciešamība, jo iepriekš pieņemtais termins ‘beidzēt’ komisijas locekļus vairs neapmierināja. Tagad nolemts:

shut down         apstādināt

  

No 7. standarta 7. iedaļas pieņemti termini:

 

07.07 Debugging and checking

Atkļūdošana un pārbaudīšana

07.07.01 (01.05.07)

to debug

 

atkļūdot

07.07.02

debugger

 

atkļūdotājs

07.07.03

to dump

 

izrakstīt

07.07.04

dump (1)

 

izrakste

07.07.05

dump (2)

data dump

 

izraksts (2)

datu izraksts

07.07.06

selective dump

 

selektīvs izraksts

07.07.07

change dump

 

izmaiņu izraksts

07.07.08

postmortem dump

 

pēcizraksts

07.07.09

snapshot dump

 

momentizraksts

07.07.10

memory dump

 

atmiņas izraksts

07.07.11

desk checking

 

galdpārbaude

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                 Eduards Cauna

 

Protokolē:                                        Ilze Ilziņa