LZA Terminoloģijas komisijas

Informātikas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 288

 

Sēde notiek 23. martā. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Margonis Grīnhofs, Ilze Ilziņa, Andris Jautrums, Inārs Jēkabsons, Gunārs Matisons, Dzintars Skarbovskis.

 

Sēde sākas 14.00.

 

2006. gada 2. jūnijā (protokols 271) pieņemtajam terminam ‘to nest’ mainījām latvisko ekvivalentu. Toreiz tas tika apstiprināts kā ‘iekārtņot’, tagad pieņemts latviskais ekvivalents ‘iekļaut’.

 

Tiek mainīts iepriekšējā sēdē pieņemtais termins ’desk checking’ – ‘galdpārbaude’. Tagad pieņemts:

 

07.07.11

desk checking

 

manuālā pārbaude

 

 

No 7. standarta 7., 8. un 9. iedaļas apstiprināti termini:

 

07.07.12

playback

 

atskaņošana

07.07.13

replay

 

pārspēlēšana

07.07.14

single-step operation

single-step execution

step-by-step operation

 

viensoļa režīms

07.07.15

diagnostic program

 

diagnostikas programma

07.07.16

trace program

 

trasēšanas programma

07.07.17

operation code trap

 

operācijas koda slazds

07.07.18

checking program

 

pārbaudes programma

07.07.19

patch

 

ielāps

07.07.20

to patch

 

lāpīt, aizlāpīt

07.07.21

assertion

 

apgalvojums

07.07.22

loop assertion

 

cikla apgalvojums

07.07.23

invariant (adjective)

 

invariants (apzīmētājs)

07.07.24

loop invariant

 

cikla invariants

07.07.25

precondition

 

priekšnosacījums

07.07.26

postcondition

 

pēcnosacījums

07.07.27

correctness proving

 

korektuma pierādīšana

07.07.28

proof of correctness

 

korektuma pierādījums

07.07.29

formal specification (in computer programming)

 

formālā specifikācija

07.07.30

partial correctness

 

daļējā korektuma pierādīšana

07.07.31

total correctness

 

pilnīgā korektuma pierādīšana

07.07.32

error seeding

bug seeding

fault seeding

 

kļūdu iesēšana

07.07.33

indigenous error

indigenous fault

 

netīša kļūda

07.07.34

error control software

 

kļūdu kontroles programmatūra

07.07.35

error prediction

 

kļūdu prognoze

07.07.36

unrecoverable error

 

neizlabojama kļūda

07.08 Microprogramming

Mikroprogrammēšana

07.08.01

microinstruction

 

mikroinstrukcija

07.08.02

microprogramming

 

mikroprogrammēšana

07.08.03

microprogram

 

mikroprogramma

07.08.04

microcode

 

mikrokods

07.08.05

microcode assembler

 

mikrokoda asemblers

07.08.06

microoperation

 

mikrooperācija

07.08.07

microprogrammable computer

 

mikroprogrammējams dators

07.09 Instructions and addresses

Instrukcijas un adreses

Komandas un adreses

07.09.01

instruction

statement (deprecated in this sense)

 

instrukcija

komanda

07.09.02

machine instruction

mašīninstrukcija

mašīnkomanda

07.09.03

instruction format

instrukcijas formāts

komandas formāts

07.09.04

instruction set

instruction repertoire

 

instrukciju komplekts

komandu komplekts

07.09.05

instruction length

instrukcijas garums

komandas garums

07.09.06

operation part

operation field

 

operācijas lauks

07.09.07

address

 

adrese

07.09.08

address part

 

adreses lauks

07.09.09

address format

 

adreses formāts

07.09.10

instruction code

computer instruction code

machine code (deprecated in this sense)

 

instrukcijas kods

komandas kods

07.09.11

operation code

opcode

 

operācijas kods

07.09.12

zero-address instruction

bezadrešu instrukcija

bezadrešu komanda

07.09.13

one-address instruction

single-address instruction

 

vienadreses instrukcija

vienadreses komanda

07.09.14

two-address instruction

divadrešu instrukcija

divadrešu komanda

07.09.15

three-address instruction

trīsadrešu instrukcija

trīsadrešu komanda

07.09.16

N-address instruction

n-adrešu instrukcija

n-adrešu komanda

07.09.17

one-plus-one address instruction

instrukcija ar pāreju

komanda ar pāreju

 

Komisijas loceklis Jānis Cīrulis apsolīja paziņot Lindai Zemītei, ka terminam ‘podcasting’ ir mainīts latviskais ekvivalents (agrāk pieņemts latviskais termins ‘paraide’). Tagad kā latviskos ekvivalentus komisija ir apstiprinājusi terminus ‘aplādēšana’, ‘podraidīšana’ un ‘podraide’.

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                         Eduards Cauna

 

 Protokolē:                                                Ilze Ilziņa