LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 289

 

Sēdē notiek 20. aprīlī. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Toms Ceļmillers, Valters Feists, Dmitrijs Golubevs, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumā komisijas locekļi apsprieda avīzē “Diena” publicēto rakstu “Personālā latviešu valoda” un nolēma, ka Eduards Cauna un Aldis Lauzis sagatavos publikāciju, kurā norādīs uz minētā raksta trūkumiem, kā arī pastāstīs, ar kādām problēmām sastopas IT terminu veidotāji.

 

No 7. standarta 9. iedaļas pieņemti termini:

 

07.09.18

implicit addressing

implied addressing

 

pašsaprotamā adresēšana

07.09.20

repetitive addressing

 

atkārtojošā adresēšana

07.09.21

direct instruction

immediate instruction

 

tūlītējā instrukcija

tūlītējā komanda

07.09.22

immediate operand

 

tūlītējais operands

07.09.23

immediate data

 

tūlītējie dati

07.09.24

indirect instruction

 

netiešā instrukcija

netiešā komanda

07.09.25

no-op

no-operation instruction

 

bezoperācijas instrukcija

bezoperācijas komanda

07.09.26

privileged instruction

 

privileģētā instrukcija

privileģētā komanda

07.09.27

jump instruction

 

pārejas instrukcija

pārejas komanda

07.09.28

unconditional jump instruction

 

beznosacījuma pārejas instrukcija

beznosacījuma pārejas komanda

07.09.29

conditional jump instruction

 

nosacījuma pārejas instrukcija

nosacījuma pārejas komanda

No Tildes iesniegto terminu saraksta apstiprināti termini:

 

accessor

piekļuvējs

authority key identifier

sertificēšanas iestādes atslēgas identificētājs

certificate revocation list; CRL

atsaukto sertifikātu saraksts

certification authority compromise; CA compromise

sertificēšanas iestādes drošības pārkāpums

countersign; co-sign; countersignature

līdzparaksts

(par šī termina lietojuma pareizību jākonsultējas ar juridisko komisiju)

device bay

ierīces niša

digital license

ciparlicence

digitālā licence

digital locker

ciparslēgs

digitālā slēgtuve

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                        Eduards Cauna

 

Protokolē:                                                Ilze Ilziņa