LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 290

 

Sēde notiek 11. maijā. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Valters Feists, Ilze Ilziņa, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis, Gunta Šlihta.

 

Sēde sākas 14.00.

 

Sēdes sākumu veltījām diskusijai par informācijas tehnoloģiju terminiem, kurus lietotāji atzinuši par veiksmīgiem vai neveiksmīgiem.

Komisijas locekļi nolēma, ka

  1. terminam ‘download’, kas latviski tulkots kā ‘lejupielāde’, varētu būt arī latviskais sinonīms ’lejuplāde’, tāpat terminam ‘upload’ – gan ‘augšupielāde’, gan ‘augšuplāde’;
  2. terminu ‘spam’( e-mail) var tulkot kā ‘mēstuli’ (e-pastā), un ‘to spam’ kā ‘mēstuļot’ (e-pastā), ‘spammer’ – ‘mēstuļotājs’ (e-pastā);
  3. termins ‘to shut down’ ir pieņemts ‘apstādināt, termins ‘to boot’ – ‘palaist’;
  4. termins ‘driver’ tulkojams kā ‘draiveris’, (lietojams programmatūras nozīmē), termins ‘drive’ tulkojams kā ‘dzinis’ ( iekārtas nozīmē).

 

No ISO 2382 7. standarta 9. iedaļas pieņemti termini:

 

07.09.30

calling sequence

 

izsaucējvirkne

07.09.31

address space

 

adreštelpa

07.09.32

symbolic address

 

simboliskā adrese

07.09.33

direct address

 

tiešā adrese

07.09.34

base address

 

bāzes adrese

07.09.35

absolute address

 

absolūtā adrese

07.09.36

relative address

 

relatīvā adrese

07.09.37

indirect address

multilevel address

 

netiešā adrese

daudzlīmeņu adrese

07.09.38

relocatable address

 

datiem pieskaņojama adrese

07.09.39

generated address

 

ģenerētā adrese

07.09.40

address modification

 

adreses modifikācija

07.09.41

effective address

 

izpildadrese

07.09.42

virtual address

 

virtuālā adrese

07.09.43

real address

 

reālā adrese

07.09.44

index (in programming)

 

indekss (programmēšanā)

07.09.45

indexed address

 

indeksētā adrese

 

No Tildes iesniegtā saraksta pieņemti termini:

 

document explorer

dokumentu pārlūks

down arrow

lejupbultiņa

up arrow

augšupbultiņa

left arrow

kreisā bultiņa

right arrow

labā bultiņa

flick (to flick)

švīka; švīkot

miss cache

netrāpījumu kešatmiņa

navigate

navigēt; pārvietoties

orphaned application

bāreņprogramma

passphrase

frāzveida parole

  

Komisijas locekļi nolēma, ka centīsies sakārtot dažādo personālo datoru atbilsmes to pieņemtajiem terminiem un funkcionālajām iespējām, kā arī konstatēt, vai daži no terminiem nav lietojami kā sinonīmi.

 

Sēde beidzās 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                  Eduards Cauna

 

Protokolē:                                         Ilze.Ilziņa