LZA Terminoloģijas komisijas

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas

apakškomisijas sēdes

protokols 293

 

Sēde notiek 15. jūnijā. Sēdē piedalās: Aldis Baums, Juris Borzovs, Eduards Cauna, Jānis Cīrulis, Valters Feists, Ilze Ilziņa, Inārs Jēkabsons, Aldis Lauzis, Dzintars Skarbovskis, Valentīna Skujiņa.

 

Sēde sākas plkst. 14.00.

 

Sēdes sākumā apspriesta pārnēsājamo datoru iespējamā klasifikācija. Piedāvātajā variantā veiktas dažas izmaiņas. Pieņemto variantu nosūtu kā piesaistni.

 

Bibliotēkzinātnes terminos ‘brief display’, ‘detailed display’, ‘single-record display’ terminu ‘display’ apakškomisija iesaka atveidot kā attēlošana, pievienojot atbilstošo apzīmētāju.

 

Terminu ‘digital ink’ nolemts latviskot kā ‘digitālais rokasraksts’, ‘ciparu rokasraksts’.

 

No ISO 2832-7 standarta 9. iedaļas pieņemti termini:

 

07.09.46

self-relative address

 

pašrelatīva adrese

07.09.47

structure chart

hierarchy chart

 

struktūras diagramma

hierarhijas diagramma

07.09.48

call graph

call tree

 

izsaukumu grafs

izsaukumu koks

07.09.49

control flow diagram

control flow graph

 

vadības plūsmas diagramma

07.09.50

box diagram

Chapin chart

Nassi-Shneiderman chart

 

blokdiagramma

Čapina diagramma

Nasi-Šneidermana diagramma

07.09.51

data flow diagram

data flowchart

data flow graph

 

datu plūsmas diagramma

datu plūsmas grafs

07.09.52

bubble chart

 

burbuļdiagramma

07.09.53

input-process-output chart

IPO chart

 

ievades-procesa-izvades diagramma

07.09.54

state transition diagram

state diagram

 

stāvokļu pārejas diagramma

stāvokļu diagramma

 

Sēde beidzas 16.00.

 

Sēdes vadītājs:                                         Eduards Cauna

 

Protokolē:                                                Ilze Ilziņa